Tokens

Als u in een bepaalde Minerva module de HTML editor gebruikt, dan kunt u speciale tokens gebruiken die bij het weergeven automatisch vervangen worden door een andere tekst.

Hieronder krijgt u een overzicht van de mogelijke tokens en de vervangende tekst:

Token Wat komt in de plaats?
[userid] De Minerva gebruikers id (integer)
[firstname] De voornaam van de gebruiker
[lastname] De familienaam van de gebruiker
[email] Het e-mailadres van de gebruiker
[officialcode] De officiële code (studentennummer of personeelsnummer) van de gebruiker
[server] De server waar u zich momenteel op bevindt
[courseid] De identificatie van de cursus
[ticketid] Een gegenereerd ticket id waarmee via de Minerva API bepaalde informatie opgevraagd kan worden (contacteer minerva@UGent.be voor gebruik van de API)

Voorbeeld van een gepersonaliseerde tekst met tokens

Beste [firstname] [lastname],
Welkom in deze cursus op [server].
De studiefiche voor deze cursus kunt u bekijken via minerva.ugent.be/main/curriculum/studiefiche.php?cidReq=[courseid].
Gelieve uw UGent e-mailadres ([email]) te gebruiken wanneer u ons contacteert. Uw studentennummer of personeelsnummer is [officialcode].

Bovenstaande tekst kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de inleiding op de startpagina van uw cursussite.