Studentenpublicaties

Via de module "Studentenpublicaties" kunnen studenten documenten en video's delen met andere gebruikers en cursusbeheerders. Op deze manier kunnen studenten gebruik maken van de kennis van de andere deelnemers om zo tot een nog grotere kennisverwerving komen.

Het grote verschil met de module Documenten is dat in de module Documenten enkel cursusbeheerders bestanden kunnen opladen terwijl in de module Studentenpublicaties elke gebruiker van de cursussite documenten kan plaatsen. De cursusbeheerder heeft bovendien de mogelijkheid om uw documenten beschikbaar te stellen voor alle gebruikers of enkel voor de cursusbeheerders.

Instellingen

De cursusbeheerder kan de volgende 3 instellingen vastleggen voor nieuwe studentenpublicaties:

 1. Welke velden mag een gebruiker aanpassen bij het wijzigen van een eigen studentenpublicatie?
  • Auteurs
  • Categorie
  • Commentaar
  • Bestand
  • Titel
 2. Mag een gebruiker zijn eigen studentenpublicatie kunnen verwijderen?
  • Ja
  • Neen
 3. Wat is de standaard zichtbaarheid als een gebruiker een nieuwe studentenpublicatie plaatst?
  • Zichtbaar voor de gebruikers
  • Onzichtbaar voor de gebruikers
De instelling "onzichtbaar" houdt in dat de student zijn eigen opgeladen studentenpublicatie niet meer kan beheren.

Studentenpublicatie beheren

Via de actieknoppen kan de student zijn/haar studentenpublicatie achtereenvolgens:

 • wijzigen (zie instelling 1 hierboven)
 • verwijderen
 • verplaatsen naar een (andere) categorie

Via de selectievakken kan de student zijn/haar studentenpublicatie achtereenvolgens:

 • verwijderen
 • downloaden
Trefwoorden: