Reservaties

Waarvoor dient de module Reservaties?

De module Reservaties is een module waarbij:

 • cursusbeheerders een lijst kunnen opstellen van beschikbare items zoals:
  • mogelijke onderwerpen voor een masterproef of boekbespreking
  • mogelijke contactmomenten (bv. voor feedbacksessies, monitoraatsessies, ...)
 • studenten hun keuze (of volgorde van voorkeur) kunnen meedelen aan de lesgever
 • cursusbeheerders deze keuzes of voorkeuren dan goedkeuren of afkeuren.

Hoe maak ik reservaties?

Om een reservatie te maken, handelt u als volgt:

 1. Klik op de link van de module Reservaties op de startpagina van uw cursus.

  Resultaat: De startpagina van de module opent en u ziet een overzicht van alle actieve reservatieprocedures
 2. Selecteer een reservatieprocedure door te klikken op de link in de kolom "Omschrijving".
  Resultaat: U ziet nu de detailpagina van de reservatieprocedure
 3. Lees de volgende informatie aandachtig:
  • de titel van de reservatieprocedure
  • de start- en einddatum van de reservatieprocedure (de periode waarbinnen u een keuze dient te maken)
  • een optioneel commentaarveld (al dan niet ingevuld door de lesgever)
  • of u een keuze (of voorkeur) dient te maken binnen één of meerdere onderverdelingen
  • hoe de toekenning van uw keuze(s) gebeurt:
   • automatisch volgens het principe "First In First Out" (= de eerste student die een vrije optie kiest, krijgt deze automatisch toegekend)
   • manueel door de lesgever (bv. op basis van de gegeven motivatie en voorkeur)
   • willekeurig of random door de applicatie. Hierbij houdt Minerva automatisch rekening met de aangegeven voorkeuren van elke student. Als er bv. 7 studenten kozen voor optie A, waarbij 3 studenten optie A als hoogste voorkeur opgaven, 2 studenten optie A als 2e voorkeur opgaven en 2 studenten optie A als 3e voorkeur opgaven, dan zal Minerva optie A toekennen aan één van de drie studenten die de hoogste voorkeur gaven aan optie A (of aan alle drie wanneer de lesgever tot 3 toekenningen heeft ingesteld voor optie A).
  • of de studenten de mogelijkheid krijgen om hun keuzes of voorkeuren te motiveren.
 4. Klik onderaan de pagina op de knop "Ga door met de reservatieprocedure".
 5. Maak uw keuze en geef aan elke keuze een prioriteit.
 6. Klik onderaan de pagina op de knop "Reservatie doorvoeren" om uw keuze te bevestigen.
 7. Geef uw motivatie voor elke keuze op.
 8. Klik onderaan de pagina op de knop "Verwerking verderzetten" om uw motivatie te bevestigen.
  Resultaat: U ziet een melding dat u de reservatieprocedure succesvol hebt doorlopen.
 9. Klik op de link "Ga terug naar deze reservatie".

Status van uw reservatie

Om de status van uw reservatie op te volgen, handelt u als volgt:

 1. Open de startpagina van de module Reservaties
 2. Klik op het icoon in de kolom "Status" van uw reservatieprocedure.
  • Als er een rood verbodsteken verschijnt in de kolom "Toegekend", dan werden er nog onvoldoende toekenningen gedaan door de cursusbeheerder.
  • Als er een groen v teken verschijnt in de kolom "Toegekend", dan is de reservatie voltooid.
Trefwoorden: