Puntenboek

De module Puntenboek is een module waarbij lesgevers online:

 • opdrachten kunnen inplannen
 • scores en feedback kunnen ingeven op afgewerkte opdrachten (zowel van individuele studenten als van groepen studenten)
  • opdrachten die werden ingediend of afgewerkt via een Minerva module
  • opdrachten die niet aan Minerva modules gelinkt zijn: mondelinge presentaties, observaties in practica, documenten die niet via Minerva ingediend werden, ...
  • opdrachten in het kader van peer reviewing
 • aanwezigheden (van studenten, personeelsleden, bezoekers aan een congres of seminarie, ...) kunnen registreren.
 • de eindscores kan overbrengen naar OASIS.
Opgelet: Deze pagina behandelt de procedure voor het aanmaken van opdrachten die nadien beoordeeld worden door de lesgever. Als u van plan bent om opdrachten te laten beoordelen door medestudenten, dan raadpleegt u de handleiding Puntenboek (peer reviewing).

Overzicht

Stap 1: Voeg een score-element toe

Voor elke opdracht dient u een afzonderlijk score-element aan te maken als volgt:

 1. Activeer de module Puntenboek op de startpagina van de cursussite.
 2. Klik op de module Puntenboek.
 3. Selecteer de link "Score-element toevoegen".

  Resultaat: Het volgende scherm opent:
 4. Voeg achtereenvolgens toe:
  • een titel voor de opdracht
  • een omschrijving voor de opdracht
  • één of meerdere bijlage(n) om de opdracht te documenteren
  • het type opdracht dat u van de student verwacht:
  • de scoreweergave of de manier waarop u de studentenbijdrages wilt scoren:
   • "Geen scores nodig" (wanneer u aan de opdracht geen score wilt toekennen)
   • "ABC"
   • "Aanwezigheid"
   • "Numeriek"
    Als deze standaardopties niet volstaan, dan kunt u ook eigen scoreweergaves definiëren (zie Vraag 1: Hoe voeg ik een nieuwe scoreweergave toe?)
  • of uw opdracht een groepsopdracht is (dan kunt u in één keer iedereen van de groep dezelfde score en feedback geven, al blijft het mogelijk om deze algemene score en feedback daarna nog voor elk groepslid apart aan te passen). In het geval van een groepsopdracht bent u verplicht om in de volgende optie groepen te selecteren.
  • voor welke deelnemers binnen de cursussite/infosite het score-element toegankelijk is:
   • iedereen
   • een selectie van gebruikers en/of groepen
  • de periode waarbinnen de studenten de opdracht dienen uit te voeren. Hiervoor vinkt u het vakje achter actieve periode aan en geeft u een start- en einddatum in. Standaard is het vakje niet aangevinkt en is het score-element niet in tijd gelimiteerd maar alleen manueel (on)zichtbaar te maken. De actieve periode kunt u ook in de tijd herhaalbaar maken: "eenmalig" als u deze opdracht niet wil herhalen, "dagelijks", "wekelijks" of "maandelijks". Soms is dit relevant, bijvoorbeeld bij opdrachten die wekelijks terugkomen of bij aanwezigheden op vastgelegde lesmomenten. Anderzijds kunt u op de startpagina van de module ook een bestaand score-element kopiëren en de actieve periode desgewenst aanpassen. De start- en einddatum van de opdracht worden ook zichtbaar weergegeven in de agenda van de student.
  • wanneer de feedback zichtbaar mag worden voor de betrokken student:
   • "Niet zichtbaar voor de gebruiker"
   • "Onmiddellijk zichtbaar na toekennen"
   • "Vanaf een in te stellen datum"
   • "Na afloop van de indiendatum" (of de actieve periode)
  • (indien van toepassing) welk feedback type u wilt gebruiken:
   • geen feedback
   • enkel tekstuele feedback
   • enkel een Curios vragenreeks
   • zowel een Curios vragenreeks als tekstuele feedback
  • (indien van toepassing) het forum, de oefening of de Curios taak waaraan dit score-element gekoppeld is.
 5. Druk op de knop "OK".

Resultaat: U gaat terug naar de startpagina van de module.

Opmerking 1: Bij score-elementen van het type "Groep document / Portfolio document" dient de student bij het toevoegen van een bestand in zijn persoonlijk portfolio dit bestand te koppelen aan de betrokken opdracht. Studenten kunnen dus niet vanuit het puntenboek dit bestand toevoegen aan hun portfolio. Bij score-elementen van het type Dropbox lukt het indienen van bestanden zowel vanuit de module Puntenboek als de module Dropbox (met koppeling aan de puntenboek opdracht).
Opmerking 2: Als u feedback wilt geven op een ingediende of uitgevoerde opdracht en dit op basis van meerdere criteria (zoals bv. inhoud, vorm, taalgebruik, ...), dan raden we aan om deze criteria inbouwen in een Curios vragenreeks (bv. via een matrix of likert schaal) en deze Curios vragenreeks te gebruiken als feedback instrument.

Stap 2: Communiceer de opdracht naar de studenten

Op de startpagina van de module verschijnt het nieuwe score-element met de volgende gegevens:

 • titel
 • type
 • start- en einddatum
 • de scoreweergave
 • enkele actieknoppen om achtereenvolgens:
  • de statistieken van het score-element weer te geven: de score per gebruiker per opdracht en de maximumscore op deze opdracht
  • het score-element te wijzigen
  • het score-element te verwijderen
  • het score-element te verplaatsen naar een (andere) categorie
  • het score-element (on)zichtbaar te maken (of manueel te activeren/deactiveren)
  • het score-element te kopiëren (als alternatief voor het herhalen van de actieve periode).

Eenmaal u bovenstaande gegevens van het aangemaakte score-element hebt gecontroleerd, kunt u de opdracht bekendmaken bij de studenten. Bijvoorbeeld via een Minerva aankondiging.

De opdracht komt ook automatisch in "Mijn agenda" van alle deelnemers binnen de cursussite/infosite voor wie het score-element toegankelijk is.

Opdrachten laten indienen

Om hun opdrachten in te dienen:

 1. gaan de studenten naar de module Puntenboek
 2. zien de studenten een overzichtspagina met de status van elke opdracht
 3. selecteren de studenten de titel van het score-element om deze opdracht in te dienen.

Stap 3: Geef scores en feedback

Zodra studenten hun bijdrage hebben geleverd of ingediend, kunt u deze bijdragen scoren en/of van feedback voorzien:

 1. Klik op de titel van het score-element (in het overzicht op de startpagina van de module).
  Resultaat: Er verschijnt een overzicht van studenten of groepen met aan de rechterkant (indien van toepassing) de ingestuurde bijdrage (raadpleegbaar als bijlage). Op die manier kunt u ook in één oogopslag zien welke studenten hun bijdrage al hebben ingediend en welke (nog) niet.
 2. Geef per student/groep uw score en feedback in.
  • Als het score-element een "ABC" scoreweergave kreeg, dan vult u in het eerste vakje een numerieke score in welke Minerva automatisch omzet naar een ABC notering.
  • Als het score-element een nieuwe scoreweergave kreeg, dan vult u in het eerste vakje een numerieke score in welke Minerva automatisch omzet naar uw eigen notering.
De studenten krijgen alleen maar hun eigen puntenboek te zien.

Stap 4: Bekijk het overzicht met resultaten

De lesgever kan alle scores per opdracht of score-element bekijken, maar ook een volledig overzicht van alle resultaten op alle opdrachten.

Resultaten per score-element

Als u klikt op de eerste actieknop aan de rechterkant van het score-element op de startpagina van de module, dan kunt u de volgende statistieken raadplegen:

 • de score op deze opdracht per gebruiker
 • de ingestelde maximumscore voor deze opdracht.

Overzicht met resultaten voor alle score-elementen

Om een overzicht te krijgen van alle scores die u tijdens het academiejaar via de module puntenboek hebt gegeven:

 1. klikt u op de knop "Overzicht met resultaten bekijken" op de startpagina van de module.

  Resultaat: U krijgt standaard een overzicht van alle ingegeven scores per score-element en dit voor alle gebruikers van uw cursussite met een studentenstatuut. Deze tabel houdt rekening met de weging van elk score-element.
 2. gebruikt u eventueel de filters om de overzichtelijkheid van uw puntenlijst aan te passen aan uw eigen voorkeuren:

  Via de functie "Filteren op categorie" kunt u kiezen tussen de weergave van alle scores ("Alle scores weergaven") of een selectie van scores op basis van vooringestelde categorieën.
 3. Druk op de knop "Filter" om het overzicht aan passen (elke keer ​​u een bepaald vakje aan/uitvinkt of een categorie selecteert).

U kunt dit overzicht ook exporteren als XLS bestand door te klikken op het Excel icoon onderaan het tabeloverzicht.

Stap 5: Breng de eindscores over naar Oasis

5.1 Zet de eindscores klaar in de module Puntenboek van Minerva

Selecteer achtereenvolgens:

 1. de link "Momentopnames met eindscores voor OASIS bekijken" op de startpagina van de module

  Resultaat: De overzichtspagina met alle momentopnames van deze cursus verschijnt.
 2. de link "Maak een nieuwe momentopname met eindscores voor OASIS"

  Resultaat: Er verschijnt een pagina waarop u de gegevens invult van de momentopname en waarop u alle score-elementen van de cursus ziet.
 3. de volgende gegevens om de eindscore vast te leggen:
  • een duidelijke naam voor de momentopname (er wordt sowieso automatisch een naam ingevuld maar deze kunt u aanpassen).
  • de betrokken cursus en code in OASIS
  • de juiste examenperiode:
   • examenperiode "eerste semester" (Minerva) = examensessie 1 (OASIS)
   • examenperiode "tweede semester" (Minerva) = examensessie 2 (OASIS)
   • examenperiode "tweede kans" (Minerva) = examensessie 3 (OASIS)
  • de betrokken score-elementen met hun gewicht in de eindscore
 4. de link "Maak een nieuwe momentopname met eindscores voor OASIS".
  Resultaat: Het overzicht van de momentopname verschijnt. Hier kunt u de cijfers nogmaals controleren.

5.2 Laad de eindscores van elke student op in Oasis

Als u een momentopname gemaakt heeft van de eindscores in Minerva, dan kunt u deze scores nu opladen in OASIS.

 1. Ga naar oasis.ugent.be.
 2. Open het menu "Examencijfers cursus" voor de juiste sessie voor het juiste academiejaar.
 3. Vink de juiste cursus aan en klik op de knop "Resultatenlijst opladen".
 4. Selecteer in het pop up venster "Resultatenlijst opladen" het tabblad "Minerva" en klik op de knop "Importeer vanuit Minerva".

  Resultaat: De cijfers van de meest recente overeenkomende momentopname worden opgeladen in OASIS. Wanneer de cijfers opgeladen zijn, krijgt u een overzicht van het aantal geïmporteerde cijfers en eventuele fouten/problemen.

Belangrijke opmerkingen

 • Als u na het aanmaken van een momentopname nog scores aanpast, dan moet u een nieuwe momentopname maken. Momentopnames zijn statische snapshots en passen zich niet automatisch aan.
 • Oasis kan/zal enkel de laatst aangemaakte momentopname importeren.
 • In een volgende examenperiode (tweede semester of tweede kans) maakt u een nieuwe momentopname. Hierbij kunt u wel bepaalde scores (bv. niet periode gebonden scores of deelexamens) behouden.
 • Voor MCE zal Curios automatisch een score-element aan het puntenboek toevoegen. Na uw itemanalyse en verwerking staat alles dus klaar om een momentopname te maken. Ook hier is samenvoegen van Excel-bestanden niet meer nodig!
 • Als een student afwezig was, dan is er geen score ingevuld in Minerva. Bij deze student moet u de code AFWE nog zelf invullen in OASIS.
 • Download de handleiding "Examencijfers uit Minerva opladen in Oasis" (PDF)

FAQ

U dient scores altijd als een getal in te geven omdat de module Puntenboek voor de berekening van de globale score rekening houdt met het gewicht van elke opdracht. Als u een nieuwe scoreweergave aanmaakt met labels zal Minerva deze percentages (bv. 86% in onderstaand voorbeeld) automatisch omzetten naar het overeenstemmende label (bv. "excellent"). De studenten krijgen dan alleen het label ("excellent") te zien maar niet hun score/percentage (86%).

Standaard biedt het puntenboek drie scoreweergaves:

 1. Geen scores
 2. ABC
 3. Aanwezigheid
 4. Numeriek​

Om een nieuwe scoreweergave met alternatieve labels toe te voegen:

 1. klikt u op de link "Scoreweergave toevoegen" via de startpagina van de module

  Alternatief: dezelfde link is ook beschikbaar via de pagina "Score-element toevoegen"
 2. klikt u op de link "Nieuwe scoreweergave maken" bovenaan het overzicht met (eventueel reeds eerder aangemaakte) scoreweergaves.
 3. geeft u achtereenvolgens in:
  • een titel
  • de labels met hun overeenstemmende boven- en ondergrenzen (procentueel)
  • een kleur voor elk label (niet verplicht).
   Als u werkt met een 5 punten schaal van "slecht – onvoldoende – voldoende – goed – excellent", dan geeft u bijvoorbeeld het volgende in:
 4. drukt u op de knop "Nieuwe scoreweergave opslaan".

U kunt de score-elementen ook onderverdelen in mappen of categorieën (bv. per module of semester).

Klik hiervoor op de link "Categorie maken" op de startpagina van de module.

Nut: Als u enkele score-elementen toevoegt aan dezelfde categorie, dan kunt u de resultaten van alle score-elementen binnen dezelfde categorie (of "deelscores") raadplegen via "Overzicht met resultaten bekijken" op de startpagina van de module. Een deelscore slaat dan wel op het resultaat van een student op één score-element (opdracht)! Als u bepaalde onderdelen binnen hetzelfde score-element wilt beoordelen, dan verwijzen we u graag naar Curios. In Curios kunnen wel deelscores worden weergegeven bij Scores en antwoorden (onder taakverwerking).

Bovenaan de pagina "Overzicht score-element" biedt Minerva ook de mogelijkheid om scores uit een XML- of CSV-bestand te importeren naar de module Puntenboek.

Als u klikt op de link "Importeer scores", dan kunt u op de volgende pagina:

 • navigeren naar de locatie van uw XML- of CSV-bestand
 • dit bestand opladen naar de module Puntenboek door het klikken op de knop "OK"

Om u te helpen is op deze pagina ook een CSV template beschikbaar als download.

Naast scores en feedback ingeven, kunnen ook aanwezigheden van de gebruikers van de cursus/infosite worden geregistreerd.

Waarom?

Een barcodescanner dient om de codes op personeels- en studentenkaarten in te lezen. Het werkt als een sneller alternatief voor een manuele ingave van de unieke cijfercodes via een toetsenbord.

Hoe?

 1. Voeg een nieuw score-element toe met als type en scoreweergave "Aanwezigheid" (zie stap 1).
 2. Selecteer de titel van het score-element op de startpagina van de module.
 3. Vink het vakje "focus hier houden (nuttig als u aanwezigheden registreert met een barcode scanner)" aan.
 4. Registreer de aanwezigheden ofwel door:
  • de officiële codes van de aanwezige studenten manueel te plakken in het veld "Officiële code"
  • de optie "Aanwezig" naast de naam van de aanwezige studenten aan te vinken
  • de barcodes van de studentenkaarten (of personeelskaarten) te scannen:
   • met een (via USB aangesloten) barcodescanner
   • met een app zoals Barcodescanner Keyboard for Android in combinatie met het puntenboek geopend op een android tablet of smartphone.
    Resultaat: Als Minerva het UGent ID herkent na scanning van de barcode, dan verschijnt een groene melding dat deze gebruiker werd geregistreerd. Als er een rode melding verschijnt, dan werd het UGent ID niet herkend. Ofwel komt deze persoon (nog) niet voor op de lijst van gebruikers van deze cursus- of infosite, ofwel is de kaart onleesbaar geworden door bv. beschadiging. In het 2e geval kunt u wel nog de officiële code manueel ingeven of de optie "Aanwezig" aanvinken voor deze gebruiker.

In onderstaande video tonen we de registratie van aanwezigheden door enerzijds de ingave van de officiële code en anderzijds door het aanvinken van de optie "Aanwezig".

Tips:
1. Gebruik meerdere barcodescanners op meerdere laptops om het scannen sneller ta laten verlopen (met één scanner per computer waarop de betrokken puntenboek opdracht gestart is).
2. Activeer de cursor in het veld "Officiële code" alvorens te scannen (anders werkt het scannen niet).
3. Vink het vakje "focus hier houden (nuttig als u aanwezigheden registreert met een barcode scanner)" aan.
4. ICTO beschikt over barcodescanners (Eclipse 5145 Single-Line Laser Scanner van het merk Honeywell) welke u gratis kunt ontlenen (rubriek Andere).

Help! Mijn barcodescanner werkt niet.

Als u problemen ondervindt bij het inscannen van personeels- en/of studentenkaarten met de uitleenbare barcodescannners (onder de categorie "Andere"), bijvoorbeeld in het kader van de registratie van aanwezigheden via de module Puntenboek, gelieve dan eerst vraag 4 van de handleiding Puntenboek te raadplegen.

Scanner resetten

Indien niks lijkt te helpen, dan is er wellicht een technisch probleem met de barcodescanner. Dit kunt u normaal zelf oplossen door achtereenvolgens:

 • de volgende 3 barcodes te printen
 • de barcodes op de papieren versie te scannen.

Gelieve er ook over te waken dat het toestel na elke scan een groen lichtje weergeeft vooraleer de volgende barcode in te scannen.

Opmerking: Als u een qwerty toetsenbord gebruikt dient u stap 3 te vervangen door onderstaande scan.

Geluid uitschakelen bij scannen

In Minerva kan je via de module Puntenboek opdrachten aanmaken (bv. een werkstuk indienen via de module Dropbox). Daarbij is het mogelijk om aan te geven dat de opdracht bedoeld is voor "iedereen" of "een selectie van gebruikers en/of groepen". Het gebeurt al eens dat er medelesgevers of andere studenten (die niet officieel ingeschreven zijn voor je cursus) in de doelgroep van een opdracht belanden. Dit is vervelend bij de toekenning van punten en/of feedback, en helemaal onwenselijk als het peer review opdrachten betreft.

Enkele tips

 1. Selecteer bij de module Cursuseigenschappen de optie "Enkel studenten uit opleidingen verbonden aan deze cursus en medewerkers komen automatisch in de gebruikerslijst, andere studenten komen terecht in de aanvraaglijst ter goedkeuring". Zo komen alle studenten die puur uit nieuwsgierigheid intekenen in je cursussite al niet voor in de doelgroep van de opdracht.
 2. Raadpleeg de module Studentenlijst (voorbehouden voor de cursusbeheerders) en ken alleen opdrachten toe aan de studenten die voorkomen in de lijst "Officiële inschrijvingen" (gekoppeld aan Oasis). Dit houdt wel in dat je alle gebruikers manueel toevoegt aan de opdracht en daarna alle cursusbeheerders, medelesgevers en niet-officiële studenten (tenzij je tip 1 volgde en geen enkele student van de aanvraaglijst goedkeurde) uit de doelgroep van de opdracht haalt.
 3. Selecteer in de module Groepen de optie "Aanmaken/vullen van groepen per opleiding van de gebruiker" en ken alleen opdrachten toe aan al deze groepen. Deze groepen bevatten alleen officiële studenten en geen cursusbeheerders, medelesgevers en niet-officiële studenten. In het begin van het academiejaar ververs je deze optie "Aanmaken/vullen van groepen per opleiding van de gebruiker" best een aantal keer aangezien studenten zich ook nog kunnen inschrijven na de officiële start van het academiejaar.

Als u een via Dropbox ingediende schrijfopdracht wilt beoordelen op inhoud, structuur, stijl, taalvorm, lay-out en/of referenties, dan kunt u hiervoor bijvoorbeeld de "kijkwijzer voor schrijfopdrachten" gebruiken. Deze kijkwijzer werd ontwikkeld door de collega's die werken rond Taalbegeleiding en -advies. Dit feedbackinstrument bestond vroeger alleen in PDF maar bestaat nu dus ook als Curios vragenreeks (185491).

Door deze vragenreeks te gebruiken als feedbacktype in de module Puntenboek kunt u voortaan gestructureerde feedback en/of scoring toepassen op uw schrijfopdrachten.