Puntenboek

De module Puntenboek is een module waarbij lesgevers online scores en/of feedback kunnen toekennen aan individuele bijdrages, groepswerk, ...

Soms zal het puntenboek gekoppeld zijn aan het online indienen/uitvoeren van opdrachten via andere Minerva modules zoals Forums, Dropbox, Oefeningen, Curios en/of Studentenpublicaties. Maar de lesgever kan via deze module ook uw aanwezigheden registreren en scores bijhouden van externe opdrachten zoals mondelinge presentaties, observaties in vaardigheidslessen (bv. van een practicumhandeling), documenten die niet via Minerva ingediend worden, ...

Beschikbare opdrachten

De lesgever zal normaal elke opdracht aankondigen in de les of via e-mail, maar ze verschijnen ook automatisch in "Mijn agenda".

 1. Ga naar Minerva.
 2. Klik op de module puntenboek.

  Resultaat: U ziet een overzicht van alle opdrachten, al dan niet door de lesgever geordend in (sub)categorieën.
 3. Klik op de titel van de opdracht voor meer details.
 4. Klik op de link om uw bijdrage in te dienen of uit te voeren.

Opdracht indienen

Zodra u klikt op de link komt u, afhankelijk van het type opdracht, terecht in de Minerva module Forums, Oefeningen, Curios of Studentenpublicaties.

Voorbeeld 1 - Studentenpublicatie

Bij het indienen van een opdracht via de module Studentenpublicaties zal u altijd gevraagd worden uw bijdrage te koppelen aan de juiste opdracht (zodat de opdracht voor de lesgever als bijlage in het puntenboek terechtkomt).

Voorbeeld 2 - Dropbox

Studenten kunnen voortaan rechtstreeks vanuit de module Puntenboek hun Dropbox bestanden indienen. Alle bestanden worden nog altijd in het puntenboek opgeslagen en blijven het hele academiejaar beschikbaar voor alle lesgevers van deze cursus.

Scores/feedback bekijken

Om de score/feedback op uw individuele of groepsopdracht te raadplegen, gaat u naar de startpagina van de module.

Hier ziet u een overzicht van:

 • de titels van alle opdrachten
 • de types van alle opdrachten
 • uw score
 • de maximumscore die mogelijk was
 • de feedback van de lesgever
 • de start- en einddatum van de opdracht.

Afhankelijk van de instelling door de lesgever:

 • worden de scores:
  • niet vermeldt
  • numeriek weergegeven
  • weergegeven volgens de ABC notatie
  • weergegeven volgens zelf gekozen labels 
 • zijn de scores/feedback:
  • niet zichtbaar voor de gebruiker
  • onmiddellijk zichtbaar na toekenning van de scores/feedback
  • pas zichtbaar vanaf een gekozen datum
  • pas zichtbaar na afloop van de indienperiode.
Trefwoorden: