Masterproef

Via de module "Masterproef" kunnen studenten hun masterproef elektronisch indienen via speciale extra-curriculaire cursussites van de opleidingsonderdelen Masterproef aan uw faculteit.

Om praktische redenen kunnen één of meerdere contactpersonen (medewerkers van de FSA, KCO, ...) ook beheerder zijn voor deze cursus.

Zoeken en filteren

De cursusbeheerder kan zoeken en filteren op alle ingediende Masterproeven.

Instellingen

De cursusbeheerder kan de 3 instellingen van de module Masterproef aanpassen.

Een opgeladen Masterproef vervangen door een nieuwe versie (bv. 2e zittijd)

Studenten kunnen niet zomaar een nieuw hoofddocument indienen (bv. in 2e zittijd). Ze zien dan de volgende foutmelding: “U hebt reeds een masterproef hoofddocument geüpload en u kunt maar één hoofddocument uploaden. Als u een nieuwe versie wenst te uploaden dient u eerst aan te vragen om de oude versie te verwijderen. Uw promotor of de beheerder van deze masterproefsite kan dan de oude versie verwijderen. Eens dit gebeurd is kunt u een nieuwe versie uploaden. U kunt wel meerdere bijlagen uploaden indien u dit wenst.”

Om een nieuwe versie te kunnen opladen:

  1. klikt de student op het icoon om het hoofddocument uit 1e zittijd te verwijderen.
    Resultaat: De promotor(en) en de cursusbeheerder ontvangen een e-mail met de vraag om het bestand te verwijderen.
  2. brengen de promotor(en) en de cursusbeheerder de digitale versie uit 1e zittijd eerst in veiligheid (door deze versie bv. lokaal op te slaan).
  3. verwijderen de promotor(en) en/of de cursusbeheerder de digitale versie uit 1e zittijd uit de Masterproef applicatie.
    Resultaat: De student ontvangt een e-mail zodra het hoofddocument werd verwijderd.
  4. laadt de student een nieuw hoofddocument op.
Trefwoorden: