Leerpaden

Wat is een leerpad?

Een leerpad is een opeenvolging van stappen om tot een bepaalde kennis te komen.

Dit aangeboden leertraject kan lesmateriaal, oefenopdrachten, discussies, (peer) evaluaties, … en nog vele andere activiteiten omvatten die je zelfstandig en op eigen tempo kan doorlopen. En dit normaal buiten de lesuren omdat leerpaden vooral ingezet worden als aanvulling op (of zelfs vervanging van) een hoorcollege.

Leerpaden: startpagina module

Moet ik een leerpad in een verplichte volgorde afwerken?

De structuur van leerpaden geeft impliciet een volgorde aan waarin de activiteiten dienen te worden afgewerkt. De lesgever heeft echter ook de mogelijkheid om een specifieke volgorde van leeractiviteiten af te dwingen. Een blauwe circonflexe naast een stap geeft dan aan dat je eerst één of meerdere voorafgaande stappen moet hebben afgewerkt alvorens je de daaropvolgende stappen kan starten.

Leerpaden: vinkjes

Moet ik een leerpad in één keer afwerken?

Neen. Minerva onthoudt jouw voortgang binnen het leerpad. Als je het leerpad bv. verlaat bij stap 3, dan zal er bij je terugkeer nog altijd een groen vinkje staan naast stap 1, 2 en 3 van dit leerpad. De lesgever kan je progressie wel perfect opvolgen voor elk leerpad.

Waarvoor dienen de actieknoppen onderaan het leerpad?

Leerpaden: actieknoppen

Onder de progressiebalk (die procentueel aangeeft hoeveel stappen u al doorlopen heeft in dit leerpad) kunt u achtereenvolgens:

 • naar een voorgaande stap terugkeren
 • naar een volgende stap gaan
 • het leerpad bekijken in een volledig scherm (zonder de Minerva header en footer)
 • het leerpad herstarten vanaf de eerste stap (alleen mogelijk wanneer de lesgever deze optie heeft geactiveerd)
 • de statistieken van uw voortgang binnen het leerpad raadplegen.

Welke gebruikersstatistieken kan ik raadplegen?

Per leerpad kan je jouw procentuele voortgang raadplegen (over alle pogingen heen als de optie om het leerpad te herstarten geactiveerd is).

Per stap kan je:

 • de lestitel raadplegen
 • het aantal keer dat je deze stap hebt geraadpleegd
 • je huidige status (van nog niet gestart tot afgewerkt) raadplegen
 • je eventuele score (als de stap een opdracht op punten was) raadplegen
 • de totale duur dat je al heeft besteed aan deze stap raadplegen.

Per poging kan je:

 • startdatum en -uur raadplegen
 • jouw procentuele voortgang raadplegen
 • een detail raadplegen.
Trefwoorden: