Gebruikers

Via de module "Gebruikers" krijgt u een overzicht van elke gebruiker die ingeschreven is op de cursus- of infosite.

Startpagina

Op de startpagina van deze module worden alle gebruikers weergegeven in een tabel met 6 kolommen:

 • Officiële code (stamnummer of personeelsnummer van de gebruiker)
 • Familienaam van de gebruiker
 • Voornaam van de gebruiker
 • Rol van de gebruiker binnen de cursus. Deze rol wordt facultatief ingevuld door de cursusbeheerder (bv. titularis, medelesgever, begeleider, student, medewerker, ...).
 • Groep (of de groepen) waartoe elke gebruiker eventueel behoort binnen de cursus
 • Cursusbeheerder: alleen als de gebruiker cursusbeheerder is, staat dit veld vermeld per gebruiker.

Gedetailleerd profiel per gebruiker

Als u klikt op de naam van een gebruiker, dan kunt u de volgende gegevens van de gebruiker raadplegen:

 • een foto van de gebruiker (op voorwaarde dat de gebruiker een foto heeft opgeladen via "Mijn profiel")
 • voor- en familienaam van de gebruiker
 • officiële code (stamnummer of personeelsnummer) van de gebruiker
 • e-mailadres van de gebruiker
 • rol (facultatief) van de gebruiker: bv. student, titularis, medelesgever, assistent, begeleider van groep x, lid van groep y, ...
 • status in de cursus: cursusbeheerder of gewone gebruiker
 • gebruikersnaam (login)
 • de taal die de gebruiker heeft ingesteld via "Mijn profiel"