Forums

De module Forums maakt een online discussieruimte mogelijk voor alle gebruikers van een cursus en/of binnen bepaalde groepen gebruikers van een cursus. Studenten kunnen zo interageren met en inspelen op elkaar. Een actieve deelname van de student vergroot namelijk de kans op een diepere kennisverwerving.

Voorbeeld: U verdeelt alle cursusgebruikers in een paar groepen van circa 15 studenten en geeft elke groep een eigen forum waarbinnen ze een aantal dagen/weken discussiëren over een bepaald thema. Na deze periode stelt u de groepsforums publiek beschikbaar en kunnen ook de andere groepen deelnemen aan de discussies.

Binnen deze module hebt u 4 niveaus (van hoog naar laag):

 1. een categorie
 2. een forum
 3. een discussie (of "thread")
 4. een bericht (of "post")

Overzicht

Ik wil een forum beheren

Ik heb vragen over de module Forums

Stap 1: Maak een categorie aan

Een categorie groepeert dus verschillende forums die om een bepaalde reden samenhoren. Klassieke voorbeelden van forumcategorieën zijn:

 • "Algemeen" met algemene forums die voor alle gebruikers in de cursus toegankelijk zijn
 • "Groepen" of "Groepsforums" met forums die enkel toegankelijk zijn voor specifieke groepen in de cursus.

Om een forumcategorie aan te maken, handelt u als volgt:

 1. Activeer de module "Forums" op de startpagina van de cursussite.
 2. Klik op de module "Forums".
 3. Selecteer de link "Forumcategorie maken".

  Resultaat: De pagina "Forumcategorie maken" opent.
 4. Geef een titel in voor de forumcategorie.
 5. Geef eventueel een commentaar in om de categorie toe te lichten.
 6. Druk op de knop "OK".

Resultaat: De nieuwe forumcategorie is gemaakt en beschikbaar op de startpagina van de module.

Stap 2: Maak een forum aan

Elk forum behoort tot één bepaalde forumcategorie en kan op zijn beurt meerdere discussies bevatten.

 1. Selecteer de link "Nieuw forum toevoegen".

  Resultaat: De pagina "Nieuw forum toevoegen" opent.
 2. Geef een titel in voor het forum.
 3. Geef eventueel een commentaar in om het forum toe te lichten.
 4. Bepaal de categorie waarin het forum gemaakt moet worden.
 5. Bepaal of anonieme berichten toegelaten zijn:
  • anoniem voor iedereen (inclusief de cursusbeheerder)
  • anoniem voor studenten
  • neen
 6. Bepaal of gebruikers hun eigen berichten mogen wijzigen:
  • neen
  • ja
  • ja, gedurende een bepaald aantal minuten (standaard = 5 minuten)
 7. Bepaal of de berichten:
  • onmiddellijk zichtbaar mogen zijn voor de andere studenten (standaard)
  • pas mogen verschijnen na goedkeuring door de cursusbeheerder
 8. Bepaal of gebruikers bijlagen mogen opladen aan een bericht.
 9. Bepaal of gebruikers zelf ook nieuwe discussies mogen starten.
 10. Bepaal de standaardweergave van de discussies (zie vraag 5 voor meer details):
  • plat
  • gestructureerd
  • genest
 11. Bepaal of het forum eventueel gekoppeld moet worden aan:
  • alle gebruikers van de cursussite ("geen groepsforum")
  • een specifieke groep gebruikers (dan maak je wel een groepsforum).
 12. Bepaal of het eventuele groepsforum beschikbaar moet zijn voor:
  • iedereen van de cursus (publiek)
  • enkel voor leden van de groep (privé).
 13. Bepaal of het forum eventueel gekoppeld moet worden aan een typologie.
 14. Bepaal of het toekennen van types binnen die eventuele typologie vereist is.
 15. Druk op de knop "OK".

Resultaat: Het nieuwe forum wordt toegevoegd aan de categorie op de startpagina van de module.

Stap 3: Start een nieuwe discussie

Elke discussie behoort toe aan één forum en bestaat uit één of meerdere berichten.

 1. Selecteer het forum op de startpagina van de module.
 2. Selecteer de link "Nieuwe discussie".

  Resultaat: De pagina "Nieuwe discussie" opent.
 3. Bepaal achtereenvolgens:
  • een titel voor de nieuwe discussie (bv. uw vraag of praktische mededeling, ...)
  • een tekst om de nieuwe discussie te kaderen
  • of u een e-mail wenst bij elk antwoord op deze discussie
  • of u deze discussie altijd bovenaan het forum wilt weergeven
  • of u een bijlage wilt koppelen aan deze discussie
 4. Druk op de knop "OK".
  Resultaat: De volgende pagina verschijnt.

Stap 4: Volg de discussies op

Berichten plaatsen

Een bericht wordt door één specifieke gebruiker (bv. een student of de cursusbeheerder) geplaatst en bestaat uit een titel, een tekst, de naam van de auteur, de datum waarop het bericht geplaatst is en (indien toegelaten door de cursusbeheerder) een bijlage.

Berichten beheren

De cursusbeheerder heeft de mogelijkheid om:

 • een eventueel abonnement op een discussie op te zeggen (dan blijft u niet langer op de hoogte via e-mail van nieuwe antwoorden)
 • berichten te beantwoorden met een nieuw bericht ("Antwoorden op dit bericht" of bovenaan "Antwoorden op deze discussie")
 • berichten te beantwoorden door het originele bericht aan te halen als quote ("Dit bericht aanhalen")
 • berichten te bewerken, te verwijderen, onzichtbaar te maken en/of te verplaatsen naar een andere categorie.

Vraag 1: Hoe maak ik een groepsforum aan?

Via de module Forums (zie stap 2 hierboven) kunt u bepalen of een nieuw forum gekoppeld moet worden aan:

 • alle gebruikers van de cursussite ("geen groepsforum")
 • een specifieke groep gebruikers (op voorwaarde dat u deze groep al op voorhand hebt aangemaakt via de module Groepen).

Ook via de module Groepen kunt u groepsforums aanmaken (zie "Vraag 3: Hoe kan ik een groepsruimte activeren?").

Vraag 2: Hoe laat ik studenten ook zelf nieuwe discussies opstarten?

De module Forums maakt dit mogelijk via de groepseigenschappen van een forum (zie stap 2).

Als u echter zelf de thema's waarover de studenten kunnen (of moeten) discussiëren wilt bepalen, dan zet u deze functie beter uit. Zo kunt u verhinderen dat er eventueel niet relevante discussies gestart worden.

Vraag 3: Hoe zorg ik ervoor dat gebruikers geen nieuwe berichten meer kunnen plaatsen?

Cursusbeheerders kunnen een categorie, forum of discussie vergrendelen zodat gebruikers geen nieuwe berichten meer kunnen plaatsen in deze forumcategorie, forum of discussie. Hiervoor klikken ze op de actieknop met het slotje aan de rechterkant van de betrokken forumcategorie, forum of discussie.

De gebruikers kunnen dan wel nog alle eerder geplaatste berichten lezen.

Vraag 4: Hoe blijf ik automatisch op de hoogte van (alle) nieuwe bijdrages in de forums?

Minerva volgt de internetstandaard bij forums. Daarom versturen we geen automatische e-mails naar alle gebruikers bij nieuwe discussies, nieuwe berichten of reacties op bestaande antwoorden. We laten cursusbeheerders en studenten de vrije keuze om in deze gevallen al dan niet een e-mail te ontvangen. U hebt hierbij 4 mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: Als u zich abonneert op een discussie, dan ontvangt u automatisch een e-mail elke keer een gebruiker een nieuw bericht of reactie plaatst binnen deze discussie.

Mogelijkheid 2: Als u zich abonneert op een forum, dan ontvangt u automatisch een e-mail elke keer een gebruiker:

 • een nieuwe discussie opstart (indien toegelaten bij het aanmaken van een forum) binnen dit forum
 • een nieuw bericht of reactie plaatst binnen eender welke discussie van dit forum.

Mogelijkheid 3: Als u de optie "Hou me via e-mail op de hoogte als iemand antwoordt" aanvinkt bij het aanmaken van een nieuwe discussie, dan ontvangt u:

 • een e-mail wanneer een gebruiker een reactie plaatst op één van uw berichten binnen deze discussie
 • geen e-mail wanneer een gebruiker een nieuw bericht plaatst binnen deze discussie.

Mogelijkheid 4: Als u de optie "Hou me via e-mail op de hoogte als iemand antwoordt" aanvinkt bij het antwoorden op een discussie of een bestaand bericht, dan ontvangt u:

 • een e-mail wanneer een gebruiker een reactie plaatst op één van uw antwoorden binnen deze discussie
 • een e-mail wanneer een gebruiker een reactie plaatst op één van uw reacties binnen deze discussie
 • geen e-mail wanneer een gebruiker een nieuw bericht plaatst binnen deze discussie.

Opgelet: De optie "Hou me via e-mail op de hoogte als iemand antwoordt” verschijnt niet meer als de cursusbeheerder zich al geabonneerd heeft op een forum of discussie.

Het team Elektronische leeromgeving raadt u verder aan om studenten altijd te informeren over nieuwe forums, bijvoorbeeld in een contactmoment of via de module “Aankondigingen”, en vraag hen meteen om zich te abonneren op al uw forums.

Vraag 5: Wat is het verschil tussen de platte, gestructureerde en geneste weergave van discussies?

Via de standaardweergave stelt u in op welke manier de student het forum te zien krijgt. De student kan wel nog altijd overschakelen naar een andere weergave.

Plat

Dit is een lineaire en chronologische weergave met het oudste bericht van de discussie bovenaan.

Gestructureerd

In deze weergave krijgt u de boomstructuur van de discussie te zien en wordt slechts één bericht per pagina weergegeven. Deze weergave is uitermate geschikt voor een complexe discussie met subdiscussies.

Genest

Deze weergave combineert de voordelen van de platte en de gestructureerde weergave waarbij de structuur weergegeven wordt en ook alle berichten in chronologische volgorde (oudste bovenaan) staan.

Zowel de gestructureerde als de geneste weergave vereisen dat de studenten het verschil kennen tussen de opties "Antwoorden op deze discussie" en "Antwoorden op dit bericht".

Vraag 6: Wat zijn de algemene regels voor het gebruik van discussieforums?

Tips voor de lesgever

De beheerder van een cursus- of infosite binnen de digitale leeromgevingen Minerva en Zephyr treedt ook op als verantwoordelijke moderator voor de aanwezige forums binnen de cursus- of infosite.

 • Verwijs vragen per e-mail door naar het forum.
 • Post zelf regelmatig een helder en concreet verwoorde inhoudelijke reflectievraag.
 • Beperk je tot het modereren van een discussie, maar neem zelf nooit actief deel in de discussies tussen je studenten.
 • Laat studenten elkaar eerst helpen.
 • Maak tijdens contactmomenten tijd vrij om de geplaatste vragen en antwoorden kort te bespreken.
 • Voorzie eventueel een forumcategorie "Varia" voor off-topic discussies.

Misbruiken

 • Het verspreiden van spam of berichten die niets te maken hebben met de algemene doelstelling van het forum. Voorbeelden zijn publiciteit voor niet onderwijsgerelateerde zaken, advertenties, kettingbrieven, ...
 • Flaming of het plaatsen van berichten die andere personen opzettelijk aanvallen, discrimineren of beledigen. Het is niet toegestaan persoonlijke conflicten uit te vechten via een forum.
 • Schenden van de privacy of het opnemen van beschermde privégegevens zoals adressen, geboortedata, foto's, ... in een forum. Ook eigen gegevens mogen niet verspreid worden in een forum (bv. links naar persoonlijke pagina's).
 • Berichten die niets meer met het oorspronkelijke onderwerp te maken hebben (off-topic), irriteren meestal de andere deelnemers omdat de kern van de discussie dan nog moeilijk te volgen is.
 • Onderwerpen die in een verkeerd forum of in meerdere fora gestart worden, of helemaal niet relevant zijn binnen het forum.
 • Inbreuk op auteursrechten of het toevoegen van auteursrechtelijk beschermd materiaal aan een bericht (tenzij deze rechten zijn voorbehouden aan de auteur van het bericht zelf). Gebruikers mogen wel verwijzen naar ander materiaal dat beschikbaar is binnen de cursusomgeving en dat toegankelijk is voor iedere gebruiker van de cursus, maar het is niet toegestaan links te plaatsen naar bv. pagina's waar illegale bestanden worden aangeboden.
 • Gebrek aan nettiquette. Berichten in HOOFDLETTERS zijn erg irritant om te lezen en worden door veel deelnemers geïnterpreteerd als roepen.

Vraag 7: Waar vind ik meer informatie over het pedagogisch gebruik van discussieforums?