Plagiaatdetectie met Ephorus


De Ephorus plagiaatdetectiesoftware is een commerciële dienst die de Universiteit Gent heeft aangekocht om plagiaat bij ingediende werkstukken op te sporen. Sinds 8 februari 2017 is deze functionaliteit standaard geactiveerd binnen de modules Masterproef, Dropbox en Studentenpublicaties in Minerva. Cursusbeheerders kunnen deze functionaliteit wel nog manueel uitschakelen.

Opgelet:

 1. Ephorus is alleen beschikbaar in Minerva (dus niet binnen Zephyr).
 2. De databank bevindt zich buiten het UGent domein en wordt volledig door Ephorus beheerd.
 3. De Universiteit Gent heeft geen controle over deze databank noch over de beveiliging ervan.

Ephorus plagiaatdetectie (de)activeren

Om de plagiaatdetectie voor werkstukken die worden ingediend via de modules Masterproef, Dropbox en Studentenpublicaties te (de)activeren, handelt u als volgt:

 1. Ga naar de module "Cursuseigenschappen"
 2. Ga naar het tabblad "Specifieke Eigenschappen"
 3. Vink de modules aan/uit waarin u de plagiaatdetectie wilt activeren/deactiveren voor controle op plagiaat
 4. Selecteer de knop "OK" onderaan de pagina.

Maak aub duidelijke afspraken met de studenten over het controleren van hun werkstukken op plagiaat! Verwijs hierbij bv. altijd naar de definitie van plagiaat die werd opgesteld door uw faculteit en/of het OER.

Werkstukken opladen

Er zijn 2 mogelijke scenario's:

 1. De student laadt een werkstuk op via de module Dropbox, Studentenpublicaties of Masterproef.
 2. De cursusbeheerder laadt het werkstuk op via de module Ephorus (bv. omdat de student zijn/haar werkstuk via e-mail doorstuurde).

Enkele beperkingen:

 • De maximaal toegelaten bestandsgrootte voor de werkstukken is 25MB (en 8 Mb in zip-formaat).
 • De toegelaten bestandsformaten zijn:
  • Microsoft Word (DOC/DOCX)
  • Plain text (TXT)
  • Rich text (RTF)
  • Adobe PDF (enkel indien deze tekst bevatten, m.a.w. geen ingescande tekstdocumenten)
  • Open Office (SXW en ODT)
  • HTML (HTML en HTM)
  • Gecomprimeerd bestand (ZIP) van bovenstaande bestandstypes.

Bestanden controleren op plagiaat

De cursusbeheerder heeft de mogelijkheid om het werkstuk (automatisch of manueel) door te sturen naar Ephorus voor controle op plagiaat.

Optie 1

De student/cursusbeheerder laadt het werkstuk op via een module waarvoor plagiaatdetectie geactiveerd is via de "Specifieke Eigenschappen". De cursusbeheerder bekijkt de plagiaatscore voor het werkstuk op de startpagina van de module Ephorus.

Optie 2

De student/cursusbeheerder laadt het werkstuk op via een module waarvoor plagiaatdetectie niet geactiveerd is via de "Specifieke Eigenschappen". De cursusbeheerder kan alsnog de controle op plagiaat manueel opstarten in deze module door te klikken op het Ephorus icoon naast het werkstuk.

In onderstaand voorbeeld ziet u de Ephorus knop in de module Dropbox.

Optie 3

De student/cursusbeheerder laadt het werkstuk op via een module waarvoor plagiaatdetectie niet geactiveerd is via de "Specifieke Eigenschappen". De cursusbeheerder kan alsnog de controle op plagiaat manueel opstarten via de module Ephorus.

 1. Ga naar de module "Ephorus" (voorbehouden en dus enkel zichtbaar voor de cursusbeheerders)
 2. Selecteer de link "Controleer document op plagiaat"
 3. Vul het formulier in

  Opgelet: Standaard staan uw eigen gegevens vooraf ingevuld in de velden "Voornaam auteur" en "Naam auteur". Verander deze gegevens in de voornaam en naam van de student.
 4. Selecteer de knop "OK" om de controle op plagiaat te starten.

Belangrijk: Breek het uploadproces niet af door naar een andere webpagina te surfen of het venster te verversen. Maar wacht tot u de volgende mededeling te zien krijgt:

 

Rapport

De cursusbeheerder(s) ontvangen binnen de 24 uur een gedetailleerd rapport met een "plagiaatscore". Dit percentage weerspiegelt de overeenstemming tussen het ingediende werkstuk en eerder opgeladen werkstukken. Gelieve elke overschrijding van deze termijn te melden aan minerva@ugent.be (ook al hebben we geen impact op deze termijn).

De volgende kolommen zijn enkel zichtbaar voor de cursusbeheerder:

Ephorus Score

= het percentage van de ingediende tekst dat nagenoeg woordelijk overeenkomt met ander beschikbaar materiaal.

Dit cijfer dient steeds geïnterpreteerd te worden! 

Het is immers niet relevant een grenswaarde voor dit percentage vast te leggen. In geval van overeenstemmende tekstdelen toont het rapport de studentenversie naast de brontekst, zodat een grondige controle door de lesgever eenvoudig mogelijk wordt. Houd er rekening mee dat...

 • citaten niet als dusdanig worden herkend, wat aanleiding kan geven tot hogere "plagiaatscore"
 • bij de berekening van het percentage ook geen rekening wordt gehouden met bronvermeldingen
 • digitale bronnen waarvoor betaling vereist is, niet toegankelijk zijn voor Ephorus (ook niet de digitale bronnen waarvoor UGent betaalt)
 • ​digitale bronnen die afgeschermd zijn door middel van een login procedure, niet toegankelijk zijn voor Ephorus.

Ephorus Rapport

De link stuurt u door naar een gedetailleerd rapport en het bronmateriaal waarmee overeenkomst is. In geval van overeenstemmende tekstdelen toont het rapport de studentenversie naast de brontekst en worden de overeenstemmende passages in het rood aangeduid.

Ephorus maakt als vergelijkingsmateriaal gebruik van publieke internetbronnen en documenten in een databank specifiek voor de onderwijsinstelling. Alle ingediende werken in Ephorus worden dus in een Ephorus-databank voor UGent opgeslagen, zodat latere werken ook vergeleken worden met reeds ingediende werkstukken.

Ephorus Status

De mogelijke statussen zijn...

 • Bezig: Het document is correct opgeladen en doorgestuurd naar Ephorus, maar nog niet verwerkt door Ephorus.
 • Afgewerkt: Ephorus heeft een rapport teruggestuurd. U krijgt hierdoor in de andere kolommen ook een percentage en een link naar het rapport te zien.
 • Duplicaat: het document is identiek aan een ander document dat al opgeladen en doorgestuurd werd naar Ephorus.
 • Fout: er is een fout opgetreden bij dit document.

Wat met werkstukken in 2e zittijd?

Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld een Bachelor- of Masterproef in 2e zittijd een hoge plagiaatscore zal geven omdat het werkstuk uit 1e zittijd zich al in de Ephorus databank bevindt. Dit is op te lossen door de versie uit de 1e zittijd van deze student uit te vinken bij het raadplegen van het Ephorus rapport. Zo beïnvloedt deze vorige versie de plagiaatscore niet...

Plagiaat in het OER

Meer informatie over plagiaat vindt u in artikel 78 "Fraude en onregelmatigheden" van het onderwijs- en examenreglement (OER).