Dropbox

De werking van de module Dropbox in Minerva kan je het best vergelijken met de werking van een e-mailbox. Als je een document of video verzendt via deze module, dan komt dit bestand toe in de tab "Ontvangen bestanden" (of inbox) van de ontvanger(s).

Je kan echter niet kiezen in welke folder binnen de tab "Ontvangen bestanden" van de ontvanger(s) dit bestand moet terechtkomen, aangezien de ontvanger zijn tab "Ontvangen bestanden" zelf inricht (door al dan niet persoonlijke folders aan te maken en deze folders te benoemen zoals hij/zij zelf wil).

Je kan evenmin het verzonden bestand via de module Dropbox nog aanpassen of verwijderen, net zoals bij een verzonden e-mail... Dan dient je dus de ontvangers te vragen om het bestand te verwijderen uit hun tab "Ontvangen bestanden" en een nieuwe bestandsversie te verzenden.

Alleen ontvangers kunnen dus ontvangen bestanden verwijderen of verplaatsen naar een map naar keuze.

Je kan eventueel wel bestanden typeren (als de module Typologieën geactiveerd is binnen de module Dropbox) om metadata te koppelen aan jouw verzonden bestand.

Verstuurde bestanden

Een nieuw bestand sturen

 1. Klik op de module "Dropbox" op de startpagina van de cursussite.
 2. Selecteer de link "Nieuw dropbox-bestand toevoegen".
 3. Selecteer de link "Nieuw bestand sturen" (of "Nieuwe video sturen").
 4. Upload één of meerdere bestanden via de standaard upload functionaliteit naar:
  • alle cursusbeheerders
  • iedereen (alle gebruikers van de cursussite) *
  • een selectie van gebruikers en/of groepen van de cursussite *
  * Indien geactiveerd via de specifieke cursusinstellingen door de cursusbeheerder.

Resultaat: Het verstuurde bestand wordt toegevoegd aan uw persoonlijk tabblad "Verstuurde bestanden" en de ingediende opdracht komt terecht in het persoonlijke tabblad "Ontvangen bestanden" van elke lesgever van de cursussite.

Opmerking: Verstuurde bestanden kunt u achteraf niet meer aanpassen (hetzelfde principe als bij e-mail)!

Verstuurde bestanden beheren

Gebruikers kunnen verstuurde bestanden:

 • filteren (op Dropbox-taak)
 • voorzien van commentaar via de actieknoppen
 • downloaden via de selectieknoppen (in de keuzelijst onderaan).

Ontvangen bestanden

In uw persoonlijk tabblad "Ontvangen bestanden" vindt u alle bestanden terug die de cursusbeheerders naar u verstuurden. Dit kan een verbetering zijn, opmerkingen, ...

Ontvangen bestanden beheren

Gebruikers kunnen ontvangen bestanden:

 • indelen in eigen categorieën (om documenten overzichtelijk te beheren)
 • filteren op Dropbox-taak
 • via de actieknoppen in het tabblad "Ontvangen bestanden":
  • voorzien van commentaar
  • verplaatsen naar een categorie
  • verwijderen.
 • via de selectieknoppen (in de keuzelijst onderaan):
  • downloaden
  • verwijderen
  • verplaatsen

Commentaar of feedback geven op bestanden

Door te klikken op het commentaar icoon kan men feedback geven op ontvangen of verstuurde dropbox bestanden, en zelfs op voorgaande feedback.

Alle feedback wordt ook gekoppeld aan het dropbox bestand. Dit wil zeggen dat de feedback beschikbaar zal zijn voor alle personen die met het bestand te maken hebben, hetzij als verstuurder hetzij als (één van de) bestemmeling(en). Op deze manier kan door verschillende personen rond een bepaald bestand gecommuniceerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere lesgevers feedback geven op een opdracht van een student, waarna ook de student zelf nog commentaar kan toevoegen, ...