Dropbox

De werking van de module Dropbox in Minerva kan je het best vergelijken met de werking van een e-mailbox. Als een gebruiker een document of video verzendt via deze module, dan komt dit bestand toe in de tab "Ontvangen bestanden" (of inbox) van de ontvanger(s).

De verzender kan echter niet kiezen in welke folder binnen de tab "Ontvangen bestanden" van de ontvanger(s) dit bestand moet terechtkomen, aangezien de ontvanger zijn tab "Ontvangen bestanden" zelf inricht (door al dan niet persoonlijke folders aan te maken en deze folders te benoemen zoals hij/zij zelf wil).

De verzender kan evenmin het verzonden bestand via de module Dropbox nog aanpassen of verwijderen, net zoals bij een verzonden e-mail... Dan dient de verzender dus de ontvangers te vragen om het bestand te verwijderen uit hun tab "Ontvangen bestanden" en een nieuwe bestandsversie te verzenden.

Alleen ontvangers kunnen dus ontvangen bestanden verwijderen of verplaatsen naar een map naar keuze.

Verzenders kunnen eventueel wel bestanden typeren (als de module Typologieën geactiveerd is binnen de module Dropbox) om metadata te koppelen aan het verzonden bestand.

Toepassingsmogelijkheden

Als u gebruikers... dan raden we aan om hiervoor...
in het kader van een opdracht documenten wilt laten indienen naar de betrokken lesgever(s) in de module Puntenboek een score-element van het type dropbox te gebruiken.

bestanden wilt laten versturen naar:

 • de betrokken lesgever(s)
 • alle gebruikers
 • een selectie van gebruikers en/of groepen

de module Dropbox te gebruiken.

Opgelet: Gebruikers kunnen enkel bestanden versturen naar één meerdere of alle (groepen) gebruikers binnen de cursus op voorwaarde dat de cursusbeheerder de volgende opties heeft geactiveerd via de specifieke eigenschappen:

 • Dropbox: Wilt u het versturen van bestanden naar groepen toelaten?
 • Dropbox: Wilt u het versturen van bestanden tussen gebruikers toelaten?
bestanden met de andere gebruikers van zijn/haar groep online wilt laten delen

de groepsdocumenten binnen de module Groepen te activeren.

Een bestand versturen

 1. Klik op de module "Dropbox" op de startpagina van de cursussite.
 2. Selecteer de link "Nieuw dropbox-bestand toevoegen".
 3. Selecteer de link "Nieuw bestand sturen" (of "Nieuwe video sturen").
 4. Upload één of meerdere bestanden via de standaard upload functionaliteit naar:
  • iedereen (alle gebruikers van de cursussite)
  • een selectie van gebruikers en/of groepen van de cursussite

Resultaat: Het verstuurde bestand wordt toegevoegd aan uw persoonlijk tabblad "Verstuurde bestanden" en uw bestemmelingen kunnen dit bestand onmiddellijk raadplegen via hun persoonlijk tabblad "Ontvangen bestanden".

Opmerking: Lesgevers die pas in de loop van het academiejaar rechten als cursusbeheerder verkrijgen, 
kunnen eerder in het academiejaar ingediende opdrachten ook raadplegen in hun persoonlijke tab "Ontvangen bestanden".

Verstuurde bestanden beheren

Cursusbeheerders kunnen verstuurde bestanden:

 • typeren (op basis van de module Typologieën)
 • filteren op Dropbox-taak (op basis van het gemaakte score-element in de module Puntenboek)
 • voorzien van commentaar via de actieknoppen
 • downloaden via de selectieknoppen (in de keuzelijst onderaan).
Opmerking: Verstuurde bestanden kunt u achteraf niet meer aanpassen (hetzelfde principe als bij e-mail)! 
Het is met andere woorden dus alleen mogelijk om ontvangen bestanden te verwijderen.

Ontvangen bestanden beheren

Cursusbeheerders kunnen ontvangen bestanden:

 • indelen in eigen categorieën
 • typeren (op basis van de module Typologieën)
 • filteren op Dropbox-taak (op basis van het gemaakte score-element in de module Puntenboek)
 • via de actieknoppen:
  • voorzien van commentaar
  • controleren op plagiaat (indien geactiveerd via de specifieke eigenschappen)
  • verplaatsen naar een categorie
  • verwijderen
 • via de selectieknoppen (in de keuzelijst onderaan):
  • downloaden
  • verwijderen
  • verplaatsen.
Opmerking: Categorieën dienen enkel om uw ontvangen bestanden overzichtelijk te beheren. 
Studenten kunnen deze categorieën echter niet selecteren bij het versturen/indienen van hun bestanden.

Commentaar of feedback geven op bestanden

Door te klikken op het commentaar icoon kan men feedback geven op ontvangen of verstuurde dropbox bestanden alsook op eerdere feedback.

Alle feedback wordt gekoppeld aan het dropbox bestand. Dit wil zeggen dat de feedback beschikbaar zal zijn voor alle personen die met het bestand te maken hebben, hetzij als verstuurder hetzij als (één van de) bestemmeling(en). Op deze manier kunnen bv. alle medelesgevers feedback geven op een ingediende opdracht van een student, waarna ook de student zelf nog commentaar kan toevoegen, ...