Documenten

Via de module "Documenten" kan je leermateriaal opladen naar Minerva. Mogelijke leermaterialen zijn lespresentaties, opdrachten, aanvullende teksten, oplossingen van oefeningen, korte kennisclips, lesopnames, verklarende afbeeldingen, geluidsfragmenten, ...

De module wint pas echt aan belang in combinatie met de module Leerpaden. Eenmaal je een structuur voor de leerpaden hebt uitgewerkt, is het aangewezen om alle leermaterialen op te laden naar een gelijklopende mappenstructuur binnen de module Documenten. Zo kan je deze leerpaden daarna sneller opbouwen.

Overzicht

Nieuwe folders maken

 1. Klik op de module Documenten op de startpagina van de cursussite
 2. Selecteer “Nieuwe folder maken”
 3. Geef de naam van de nieuwe folder in
 4. Klik op "OK".

Om de nieuwe folder te openen, klik je op de titel van de folder.

Om een beschrijving toe te voegen aan de nieuwe folder, klik je op het potloodje aan de rechterkant van de nieuwe folder. Hier kan je ook eventueel de bestandsnaam en foldertitel binnen Minerva wijzigen.

Om naar een hoger folderniveau te gaan, klik je op de link "omhoog".

Voorbeeld 1 Maak 3 folders aan:
1. "Theorie" voor lesmateriaal mbt hoorcolleges, onderverdeeld per thema of lesonderwerp
2. "Practicum" voor lesmaterialen mbt practica, onderverdeeld per thema of lesonderwerp
3. "Leerpaden" voor leermaterialen die je alleen wilt aanbieden als aanvulling op de vorige folders (deze folder mag onzichtbaar staan als je zichtbaarheidsperiodes wilt toekennen aan leerpaden)
Voorbeeld 2 Maak folders aan per thema of lesonderwerp, met daarin alle lesmaterialen van de hoorcolleges en de practica rond dat specifiek thema.

Folders structureren

Om de folders alfabetisch te sorteren op naam kunt u:

 • klikken op de kolom "Titel"
 • de foldertitels zodanig wijzigen dat ze de gewenste volgorde krijgen.

Om een folder naar een dieper of hoger niveau te verplaatsen, kan je achtereenvolgens:

 • klikken op het blauwe pijltje aan de rechterkant van de folder
 • de hoofdfolder of gewenste folder selecteren waarnaar je deze folder wilt verplaatsen
 • jouw keuze bevestigen door te klikken op "Ok".

Nieuwe pagina's maken (HTML documenten)

U kunt in Minerva ook nieuwe documenten aanmaken. Deze documenten zijn steeds in HTML formaat, maar je kunt ze eenvoudig opstellen in een editor (cfr. Word).

 1. Selecteer "Materiaal toevoegen"
 2. Selecteer "Nieuwe pagina maken"
 3. Geef het document een titel, inhoud en (eventueel) een beschrijving.
 4. Klik op "OK".

Documenten toevoegen (bv. PDF bestanden, afbeeldingen, ...)

 1. Selecteer "Materiaal toevoegen"
 2. Selecteer "Bestanden toevoegen"
  Resultaat: Er opent een dialoogvenster.
 3. Voeg de gewenste bestanden toe door ofwel:
  • te klikken op de knop "selecteer bestand(en)"
  • één of meerdere bestanden te verslepen naar dit dialoogvenster (via "drag & drop")
 4. Bepaal alvorens het toevoegen te starten of:
  • u een typologie wilt toekennen aan elk document (verschijnt alleen indien het typeren verplicht is)
  • de bestanden (on)zichtbaar moeten staan na het toevoegen​ (via de knop "Maak bestand onzichtbaar")
  • één of meerdere bestanden toch niet toegevoegd dienen te worden (via de knop "Verwijder bestand")
 5. Voeg de bestanden toe via de knop "Bestanden toevoegen".
 6. Bepaal alvorens het venster te sluiten of:
  • of je aan de toegevoegde bestanden eerst nog een omschrijving wilt toevoegen (via de knop "Omschrijving toevoegen")
  • of je de toegevoegde zip-bestanden eerst nog wilt uitpakken (via de knop "Zip-bestand uitpakken")
  • één of meerdere bestanden toch niet toegevoegd dienen te worden (via de knop "Verwijder bestand")
 7. Druk op de knop "Sluit venster".
Tip 1: Wil je veel of zware bestanden toevoegen naar eenzelfde map in Minerva, dan kan je ze nog altijd toevoegen als een zip-bestand.
Tip 2: We raden aan om Powerpoint-, Word- en Excel-bestanden indien mogelijk eerst om te zetten naar PDF bestanden alvorens deze documenten op te laden naar Minerva. PDF documenten kunnen op alle besturingssystemen worden geopend zonder dat daar commerciële software voor nodig is én openen netjes binnen de leerpaden in tegenstelling tot bv. Word bestanden (deze bestanden worden meteen gedownload als je klikt op de stap in een leerpad).
Tip 3: We raden aan om voor foto’s en figuren bij voorkeur jpg, gif en png bestandsformaten te gebruiken. Bestandsformaten zoals bmp, tiff en raw zijn van hogere kwaliteit, maar niet gecomprimeerd en dus meestal onnodig groot. Als je een afbeelding oplaadt, dan krijg je bovendien een klein voorbeeldje van het bestand te zien.

Eigen video's toevoegen

Opgelet: Je kan video's toevoegen zolang ze de uploadlimiet van 5GB niet overschrijden.

Om een video (bv. een kennisclip) toe te voegen aan de module Documenten, handel je als volgt:

 1. Selecteer de module “Documenten”.
 2. Selecteer “Materiaal toevoegen (nieuw of bestaand)”.
 3. Selecteer “Nieuwe video uploaden”.

  Opgelet: Kies hier dus de optie "Nieuwe video uploaden" in plaats van "Document uploaden"!
 4. Vul alle verplichte karakteristieken (titel, auteur, uitgever, onderwerp en omschrijving) in en bevestig met de knop "Volgende stap".
  Deze karakteristieken zijn niet alleen belangrijk als metadata, maar dienen ook om jouw video later gemakkelijker terug te vinden als je deze bestaande video wilt toevoegen aan jouw eventuele andere sites.
 5. Stel de publicatie-opties in en bevestig met de knop "Volgende stap".
  • publicatierechten:
   • als je kiest voor "Ik alleen mag deze video publiceren", dan kan je alleen deze video integreren in (al) jouw cursussite(s)
   • als je kiest voor "Iedereen kan deze video publiceren", dan kunnen ook andere lesgevers jouw video integreren in hun cursussites én de video zelfs beschikbaar maken op publieke website (via de embed code)
  • licentie:
   • "Wettelijk bepaalde auteursrechten volgens Belgisch recht"
   • "Creative Commons licentie" (zie http://creativecommons.org)
   • "Andere licentie" opent een tekstvak om zelf een licentie te omschrijven
  • downloadbaar:
   • als je deze optie aanvinkt, dan kan elke gebruiker van jouw site deze video als mp4-bestand downloaden en er ook offline op zijn eigen toestel naar kijken
  • andere applicaties:
   • als je deze video ook wilt gebruiken binnen andere applicaties (Curios, portaal, skillslab en/of Zephyr), dan verplaats je deze applicatie(s) naar het rechtervenster.
 6. Selecteer het videobestand
  • Lees de gebruiksvoorwaarden
  • Vink het vakje naast "Accepteer bovenstaande voorwaarden" aan wanneer je akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden
  • Selecteer het videobestand op jouw lokale schijf en bevestig jouw keuze met "Openen"
 7. Voeg de video toe via de knop "Ok".

Resultaat: De video wordt automatisch omgezet naar een streaming formaat en in de map “Documenten” geplaatst.

Lesopnames toevoegen

Om een lesopname toe te voegen aan de module Documenten, handel je als volgt:

 1. Selecteer de module “Documenten”.
 2. Maak bij voorkeur eerst een nieuwe folder "Lesopnames" aan.
 3. Open deze folder (of een andere waarbinnen je de lesopname wilt toevoegen).
 4. Selecteer “Materiaal toevoegen (nieuw of bestaand)”.
 5. Selecteer “Lesopnames” en open het tabblad “Alle opnames”.
 6. Klik op het plusteken in de kolom “Toevoegen” van jouw lesopname.

Resultaat: De link naar de lesopname op de streaming server wordt toegevoegd aan de gewenste folder binnen de module “Documenten”.

In onderstaande videohandleiding verheldert prof. Piet Deprez de opeenvolgende stappen gaande van de opname van een les tot het integreren van deze lesopname in een cursussite.

Veel gestelde vragen

Als je een bestaand document wilt vervangen door een nieuwe versie, dan upload je een nieuw document met exact dezelfde bestandsnaam naar de folder waarin het originele bestand zich bevindt.

 1. Ga naar de folder waarbinnen het verouderde document zich bevindt
 2. Selecteer "Materiaal toevoegen"
 3. Selecteer "Bestanden toevoegen"
  Resultaat: Er opent een dialoogvenster.
 4. Voeg de nieuwe bestandsversie(s) toe door ofwel:
  • te klikken op de knop "selecteer bestand(en)"
  • één of meerdere bestanden te verslepen naar dit dialoogvenster (via "drag & drop")
 5. Voeg de nieuwe bestandsversie(s) via de knop "Bestanden toevoegen".
 6. Selecteer in het dialoogvenster de knop "Overschrijf bestand".
 7. Druk op de knop "Sluit venster".
Pas deze procedure ook toe als je een document dat gekoppeld is aan een stap in een leerpad! Als je eerst het document verwijdert en pas daarna een nieuwe versie oplaadt, dan zal de stap in het leerpad niet meer werken en krijg je een foutmelding die enkel door het team Elektronische leeromgeving kan opgelost worden.

Aan de rechterkant van elke folder en elk document ziet de cursusbeheerder een reeks icoontjes.

Door op het potloodje te klikken, kunt u:

 • de achterliggende bestandsnaam van jouw document wijzigen
 • een documenttitel wijzigen
 • een lijntje commentaar schrijven bij jouw documenten (zo wordt duidelijker wat de studenten mogen verwachten van een bepaalde map of document).

Als je reeds een kennisclip heeft opgeladen naar één van jouw cursussites, dan kan je deze video ook integreren in andere cursussites zonder deze video een tweede keer te moeten opladen!

 1. Selecteer de module “Documenten”.
 2. Selecteer “Materiaal toevoegen (nieuw of bestaand)”.
 3. Selecteer “Bestaande video selecteren”.
 4. Zoek naar de video van jouw keuze in de tab "Mijn video's" of de tab "Publieke video's".
 5. Klik op het plusteken in de kolom “Toevoegen” naast de video van jouw keuze.

Resultaat: De opname wordt geplaatst in de map “Documenten”.

Als je reeds een kennisclip heeft opgeladen naar één van jouw cursussites, dan kan je deze video ook integreren in publieke websites zonder deze video een tweede keer te moeten opladen!

 1. Selecteer de module “Documenten”.
 2. Open de gestreamde video.
 3. Selecteer de optie “Embed”.
 4. Kopieer de HTML code.
 5. Plak de code in de HTML editor van jouw publieke website.

U kunt aan elk document een "post-it" met persoonlijke notities hangen, bv. om aan te geven welke documenten je reeds bekeken en/of afgedrukt hebt. Deze notities zijn alleen zichtbaar voor jou maar niet voor de andere studenten of lesgevers.

Aan de rechterkant van elke folder en elk document ziet de cursusbeheerder een reeks icoontjes.

Door op het eerste icoon (grijs blad) te klikken, kunt u:

 • een persoonlijke notitie toevoegen => Zodra je een notitie toevoegt en op de knop "opslaan" klikt, wordt het grijs blad een geel blad.
 • een persoonlijke notitie verwijderen => Zodra je klikt op de knop "verwijderen", wordt het gele blad terug een grijs blad.

Om het typeren van documenten te activeren:

 1. selecteer je de link "Bestanden typeren".

  Resultaat: De pagina "Bestanden typeren" opent.
 2. selecteer je een reeds aangemaakte typologie.
 3. bepaal je of het selecteren van een type al dan niet verplicht is:
  • door de cursusbeheerder in de module Documenten
  • door de gebruikers in hun groepsruimtes en portfolio
 4. druk je op "Ok".

Als je het typeren van documenten verplicht maakte:

 1. klik je op de actieknop met het potloodje aan de rechterkant van een document.
  Resultaat: De pagina "Wijzigen: <typologie>" opent.
 2. klik je bij het veld "Types" op de tekst "toon alle beschikbare types".
 3. selecteer je één of meerdere beschikbare types.
 4. druk je op "Ok".
 5. selecteer je de link "Ga terug naar het documentenoverzicht".

Resultaat: De startpagina vermeldt een (of meerdere) type(s) voor het document.

Raadpleeg de module Typologieën voor meer details over het bepalen van typologieën (een verzameling van types).

U kunt bepaalde documenten of folders onzichtbaar maken in de module Documenten, bijvoorbeeld omdat studenten deze documenten nog niet of niet meer mogen aanklikken. Maar... deze documenten zijn of blijven echter wel bereikbaar als u:

 • linkt naar deze documenten vanuit andere actieve modules (bv. een zichtbaar leerpad)
 • de rechtstreekse link naar dit bestand al eerder gecommuniceerd hebt.

Ja. Cursusbeheerders kunnen via de specifieke eigenschappen van de cursussite de optie "Nieuw venster" of "Zelfde venster" aanvinken bij "Documenten openen in een nieuw venster".

Een alternatieve manier om pagina's en documenten te laten openen in een nieuw venster is het aanklikken van de link terwijl je de CTRL knop indrukt op het toetsenbord.

Neen. Maak ze bij voorkeur onzichtbaar via het oogje. Deze folders bevatten namelijk bestanden die gebruikers hebben toegevoegd aan de cursussite via andere modules (bv. afbeeldingen in een discussieforum).