Documenten

Via de module "Documenten" kunt u leermateriaal raadplegen en downloaden. Hier vindt u dus lespresentaties, opdrachten, aanvullende teksten, oplossingen van oefeningen, korte kennisclips, lesopnames, verklarende afbeeldingen, geluidsfragmenten, ... van uw lesgever met betrekking tot het opleidingsonderdeel.

Overzicht

Hoe kan ik navigeren door de folderstructuur?

Alle documenten worden bewaard in een folderstructuur.

De naam van de folder waarin u zich bevindt, staat vermeld aan de rechterkant van "Huidige folder" (onder de titel van de cursussite).

Om een folder te openen, klikt u op de titel van de folder.

Om terug te keren naar een hoger folderniveau:

 • selecteert u de gewenste folder aan de rechterkant van "Huidige folder", of
 • klikt u op de link "omhoog".

Hoe kan ik documenten en folders downloaden?

U kunt een:

 • document openen door te klikken op de titel van het document
 • document downloaden door te klikken op het diskette icoon naast de titel van het document
 • folder downloaden door te klikken op het diskette icoon (met het woord zip) naast de titel van een folder.

Hoe kan ik een persoonlijke nota toevoegen?

U kunt aan elk document een "post-it" met persoonlijke notities hangen. Bijvoorbeeld om aan te geven welke documenten u reeds bekeken en/of afgedrukt hebt. Deze notities zijn echter alleen zichtbaar voor u, maar niet voor andere studenten.

Aan de rechterkant van elke folder en document ziet u in de kolom "Acties" wellicht een reeks icoontjes.

Door op het eerste icoon (grijs blad) te klikken, kunt u:

 • een persoonlijke notitie toevoegen => Als u de tekst ingeeft en klikt op de knop "opslaan", dan wordt het grijze blad een geel blad.
 • een persoonlijke notitie verwijderen => Als u klikt op de knop "verwijderen", dan wordt het gele blad nu terug een grijs blad.

Hoe kan ik commentaar toevoegen?

Studenten kunnen aan elk document commentaar toevoegen als een vorm van peer reviewing, bijvoorbeeld op een ingediend (groeps)document.

Aan de rechterkant van elke folder en document ziet u in de kolom "Acties" wellicht een reeks icoontjes.

Door op het tweede icoon (geel blad met groen plusteken) te klikken, kunt u een commentaar toevoegen met titel en inhoud.

Resultaat: U komt op een pagina met alle commentaren op het document.

Als u klikt op de link "Terug" komt u in de mappenstructuur op het niveau van het document waarop u commentaar leverde. Het commentaar icoon is ietwat verandert en vermeldt nu het aantal commentaren.

Als u een document tegen komt waar anderen al commentaar op hebben geleverd, dan kunt u op het icoon klikken en:

 • een nieuwe commentaar geven door bovenaan te klikken op de link "Commentaar toevoegen"
 • feedback geven op een specifieke commentaar door te klikken op de knop aan de rechterkant van de titel van de bestaande commentaar.

In welke modules kan ik zelf documenten opladen?

Studenten kunnen ook zelf documenten opladen via de module:

 • Puntenboek (bv. voor het indienen van een opdracht)
 • Dropbox (bv. voor het indienen van een opdracht)
 • Groepen (bv. in het kader van groepswerk binnen de groepsruimte)
 • Portfolio (bv. in het kader van stagebegeleiding, projectwerk, ...)
 • WebPA (bv. in het kader van online peer assessment)
 • Studentenpublicaties.
Trefwoorden: