Cursusbeschrijving

Via deze module kan de cursusbeheerder de cursus zodanig beschrijven dat studenten weten waaraan ze zich mogen verwachten. Deze module is alleen interessant bij Zephyr sites (omdat de module Studiefiche daar niet beschikbaar is).

Rubrieken

In de rubriek ... voorziet u antwoorden op vragen zoals ...
Algemene beschrijving
 • Waar situeert deze cursus zich in de opleiding?
 • Welke voorkennis is vereist?
 • Wat is de relatie tussen deze cursus en andere cursussen?
Doelstellingen
 • Wat zullen de gebruikers kunnen op het einde van deze cursus?
Onderwerpen
 • Waar moeten de gebruikers vooral op letten?
 • Hoeveel tijd moet er gewijd worden aan de verschillende delen van de cursus?
Methodieken Welke methoden en welke activiteiten zullen helpen om de doelen te bereiken van een cursus? Langs welk programma?
Cursusmateriaal Is er een tekstboek, een verzameling documenten, een bibliografie, een lijst van links op het internet, ... ?
Personeel en technische ondersteuning Wie zijn de cursusbeheerders? Is er een technische helpdesk? Computerlokalen?
Beoordeling Hoe zullen gebruikers geevalueerd worden?
Andere onderwerpen (vrij in te vullen)  

Beschrijving van een cursus aanvullen

Om de cursusbeschrijvingen aan te vullen, handelt u als volgt:

 1. activeer de module Cursusbeschrijving op de startpagina van de cursussite
 2. klik op de module Cursusbeschrijving
  Resultaat: De startpagina opent. Als nog geen enkele rubriek is ingevuld, dan verschijnt onder de voorbeeldtitels de melding '"Deze cursus heeft nog geen beschrijving". Deze melding verdwijnt zodra u minstens één rubriek invult.
 3. klik op de link van één of meerdere rubrieken
 4. vul een beschrijving aan voor deze rubriek met behulp van de editor
 5. bevestig de beschrijvingen door te klikken op de knop "OK".