Aanbod

UGent-medewerkers die in de hoofding klikken op "Aanbod 20xx-20xx" zien 3 tab-items:

 1. Onderwijsopdracht
 2. Cursussites
 3. Infosites

Onderwijsopdracht

De tab "Onderwijsopdracht" geeft alle cursussen weer waarvoor u als lesgever bent aangesteld door de faculteitsraad.

Dit overzicht vermeldt alle cursussen die behoren tot uw onderwijsopdracht voor dit academiejaar, met vermelding van:

 • de cursuscode
 • de aanbodsessies (alle opleidingen/afstudeerrichtingen waarbinnen deze cursus als opleidingsonderdeel aangeboden wordt)
 • de omschrijving
 • uw statuut als cursusbeheerder (bv. titularis, verantwoordelijke lesgever, medelesgever, medewerker, …)
 • enkele actieknoppen die beschikbaar zijn voor een titularis of lesgever (personen met het statuut "medewerker" zien enkel de blauwe infoknop om de studiefiche te bekijken)
Icoon Actie
 • om één cursussite voor alle aanbodsessies aan te maken, klikt u op dit icoon in de rij van de cursuscode.
 • om een aparte cursussite per aanbodsessie aan te maken, klikt u eerst op de + knop in de kolom "Code" en dan op dit icoon naast de specifieke aanbodsessie.
 • om een cursussite in een bepaalde taal aan te maken, klikt u eerst de juiste taal aan in de kolom "Omschrijving" en dan op dit icoon in de rij van de cursuscode.
om een aangemaakte cursussite te verwijderen
deze cursussite kunt u niet verwijderen
om deze cursussite te linken aan een van uw andere (reeds aangemaakte) cursussites binnen hetzelfde academiejaar
om de link met een andere cursussite te verbreken
om de studiefiche te bekijken

Cursussites

De tab "Cursussites" geeft een overzicht van alle cursussites:

 • die tot uw onderwijsopdracht behoren
 • waarop u automatisch bent ingetekend (als student)
 • waarop u zichzelf hebt ingetekend uit interesse (als gebruiker)

Infosites

De tab "Infosites" geeft een overzicht van alle infosites waarop u:

 • (meestal) automatisch wordt ingetekend op basis van uw inschrijving als student:
  • infosites gekoppeld aan de opleiding
  • infosites gekoppeld aan de faculteit (algemene infosites, infosite van het monitoraat, infosite van de studentenvertegenwoordiging, ...)
 • zichzelf hebt ingetekend uit interesse.

FAQ

Een cursussite ... Een infosite ...
is het Minerva equivalent van een OASIS-cursus (zoals in de studiegids). is het Minerva informatiekanaal van een faculteit, opleiding/afstudeerrichting, monitoraat of studentenvertegenwoordiging richting de studenten.
wordt aangemaakt door de verantwoordelijke lesgever van een cursus, of een medelesgever voor één of meerdere aanbodsessies van de cursus. wordt aangemaakt door de facultaire aanspreekpunten voor Minerva.
moet elk academiejaar opnieuw aangemaakt worden. blijven bestaan over de academiejaren heen.

bevat een code die is samengesteld uit:

 • de officiële cursuscode
 • de letter van de aanbodsessie (of het cijfer 0 als alle aanbodsessies samen als één cursussite worden aangemaakt).

bevat een code die is samengesteld uit:

 • een letter gekoppeld aan de faculteit
 • (eventueel) een volgnummer van maximaal 7 letters.

Opmerking: Extra-curriculaire cursussites kunnen door uw facultair aanspreekpunt voor Minerva worden aangemaakt ook al bestaat er geen link tussen deze cursussites en de opleidingsonderdelen binnen het officiële studieaanbod van de UGent. De code van deze cursussites is dan samengesteld uit:

 • een letter gekoppeld aan de faculteit
 • de letter X
 • een volgnummer van 5 cijfers.

Als een opleidingsonderdeel wordt aangeboden in verschillende opleidingen/afstudeerrichtingen, dan heeft deze cursus een cursuscode per aanbodsessie. Toch wilt u als docent in de meeste gevallen maar één cursussite beheren. Daarom bestaat de mogelijkheid om meerdere cursussites te linken aan elkaar zodat u het leermateriaal maar op één plaats moet beheren. Voorwaarde is dus uiteraard dat u titularis of medelesgever bent van beide aanbodsessies. 

In onderstaand voorbeeld gaan we 2 cursussites aan elkaar linken:

 • Cursus "Blended Learning" Opleidingscursus II met code Z000016 (bestaat al)
 • Cursus "Blended Learning" Opleidingscursus III met code Z000017 (bestaat nog niet)

Om 2 cursussen aan elkaar te linken dient één ervan (in dit voorbeeld Z000016) al aangemaakt te zijn via bovenstaand icoon, maar de tweede cursussite mag nog niet aangemaakt zijn.

Indien cursussite Z000017 ook al aangemaakt geweest zou zijn, dan zouden we die cursussite eerst nog moeten verwijderen via bovenstaand icoon. Hierbij zouden we dan wel het eventueel reeds opgeladen leermateriaal in deze cursussite verliezen.

2 cursussites linken

 1. Ga naar "Aanbod 20.."
 2. Ga naar het tabblad "Onderwijsopdracht".
 3. Druk op de knop  rechts van de cursussite die nog niet bestaat.
 4. Vink de bestaande cursussite aan waar u de niet bestaande cursussite aan wilt koppelen.
 5. Klik op de link UGent-studieaanbod.

Resultaat: Cursussite Z000017 is gelinkt aan cursussite Z000016. U hoeft alleen nog maar cursussite Z000016 te beheren.

Als u een cursussite met de Engelse titel wenst aan te maken, dan krijgt elke gebruiker deze Engelstalige naam te zien ongeacht de taal die de gebruiker instelde bij "Mijn profiel". Hiervoor dient u de pagina eerst naar de Engelse versie te schakelen.

 1. Ga naar de tab "Cursussites".
 2. Selecteer "EN" in de hoofdkolom.
 3. Ga naar de tab "Onderwijsopdracht".
 4. Druk op de actieknop met het groene plusteken rechts van de cursussite die je wil aanmaken.
 1. Klik op de knop "Intekenen op (andere) cursussites" (onderaan het overzicht).
 2. Kies één van de 3 manieren op de cursussite op te zoeken:
  • Intekenen door te zoeken naar een cursus (via de code, cursusnaam of lesgever van de cursus)
  • Intekenen door te bladeren in het aanbod (zoals in de studiegids via keuze van faculteit, opleidingstype, opleiding en afstudeerrichting)
  • Intekenen op extra-curriculaire cursussites (dit zijn extra cursussites die eigenlijk geen onderdeel uitmaken van het studieaanbod aan de UGent maar wel aangemaakt zijn binnen de verschillende faculteiten)
 3. Klik op het icoon in de kolom "Acties" om in te tekenen op deze cursussite.

  Resultaat: De omschrijving verandert in een aanklikbare link en de cursus wordt toegevoegd aan de categorie "Cursussen zonder categorie" op de Minerva startpagina.
 4. Klik op de omschrijving om deze cursussite te raadplegen.
 1. Klik in de hoofding op "Aanbod 20xx-20xx".
 2. Klik op de tab "Cursussites".
 3. Klik op het rode vuilbakje in de kolom "Acties" in de rij van de cursuscode die u wilt verwijderen.

Opgelet: Intekeningen op cursussites die behoren tot uw onderwijsopdracht of gekoppeld zijn aan uw inschrijving als student kunt u niet verwijderen.

 1. Klik op de knop "Intekenen op (andere) infosites" (onderaan het overzicht).
 2. Zoek de infosite op via (een deel van) de code of naam van de opleiding of afstudeerrichting.
 3. Klik op het icoon in de kolom "Acties" om in te tekenen op deze infosite.

  Resultaat: De omschrijving verandert in een aanklikbare link en de infosite wordt toegevoegd aan de categorie "Cursussen zonder categorie" op de Minerva startpagina.
 1. Klik in de hoofding op "Aanbod 20xx-20xx".
 2. Klik op de tab "Infosites".
 3. Klik op het rode vuilbakje in de kolom "Acties" in de rij van de infosite die u wilt verwijderen.

Automatische intekeningen op infosites kunt u niet ongedaan maken.