FAQ 7: Hoe importeer ik de scores van een Curios taak in Ufora?

De resultaten van een Curios taak kunnen via een bestand in het Ufora puntenboek geïmporteerd worden. Via de knop "Exporteren voor Ufora" boven de tabel met de behaalde scores ga je naar de pagina om een export van de resultaten te maken. Je kiest aan welk score element de Curios scores moeten gekoppeld worden. Op basis daarvan wordt het bestand opgesteld, de maximale score van het Ufora score element wordt gebruikt voor een eventuele herleiding van de Curios scores. Je kunt ook kiezen tussen de exacte scores en de scores onder Standard Setting.

  1. Selecteer de gewenste taak via Mijn Taken of via de Taakverwerking.
  2. Druk op de knop "Behaalde scores".
  3. Druk op de knop "Exporteren voor Ufora".
  4. Selecteer het Ufora score element en het type van export.
  5. Sla het csv bestand op en importeer het in het puntenboek in je Ufora cursus.