FAQ 3: MCE met hogere cesuur, hoe gaat dit in zijn werk in Curios?

Printvriendelijke pagina

Onderstaande video is een opname van de infosessie van 9 december 2014 over "Meerkeuze-examens met hogere cesuur: hoe gaat dit in zijn werk in Curios?".

Opgelet: De Onderwijsraad besliste ondertussen in juni 2015 om de hogere cesuur verder toe te passen en de omrekenwijze van cijfers onder de cesuur te verstrengen vanaf academiejaar 2015-2016. Deze aanpassing in omrekenwijze gebeurde ook in Curios waardoor u als lesgever opnieuw zelf geen berekeningen hoeft te doen.

Meer details