Stap 5: Bekijk de resultaten in Curios

Printvriendelijke pagina

Na controle van de formulieren dient u de gegeven antwoorden over te brengen naar de overeenkomende taak in de Curios-omgeving.

Transfereer de antwoorden naar Curios

Hiervoor klikt u bovenaan de pagina met het overzicht van alle ingelezen antwoordformulieren voor de betrokken examencode op het Curios icoon.

In de Curios-omgeving zullen de antwoordkeuzes worden verwerkt en de resultaten worden berekend. Houd er rekening mee dat bij grote examens met veel formulieren de overdracht enige tijd kan duren. Eventuele fouten bij deze overdracht worden gemeld. Contacteer het team Elektronische leeromgeving als er fouten opgetreden zijn.

Bij de overdracht wordt rekening gehouden met de eventuele permutaties, zodat alle antwoorden per student gekoppeld worden aan de juiste vragen.

Taakverwerking

 1. Ga nu naar het Curios-auteursgedeelte.
 2. Klik in het linkermenu op "Mijn taken".
 3. Klik aan de rechterkant van de MCE taak op de actieknop "Taakverwerking" voor een overzicht van de gegeven antwoorden en scores op deze taak.
 4. Controleer nogmaals of alle formulieren overgedragen zijn door het aantal studenten in dit overzicht te vergelijken met het aantal formulieren vermeld op het overzicht van alle ingelezen antwoordformulieren voor de betrokken examencode (zie stap 4).
Opgelet: In het Curios-auteursgedeelte wordt de volgorde van zowel de vragen als de antwoorden van de studenten teruggebracht naar de oorspronkelijke volgorde zonder permutaties (i.e. de basisversie van de vragenreeks van het examen). Vergelijk de antwoorden in de Curios-taakverwerking dus niet met het oorspronkelijke papieren antwoordformulier als u ervoor koos om vragen en antwoordmogelijkheden te permuteren.

Resultatenanalyse

Een efficiënte manier om de scores op vragen te analyseren is gebruik maken van itemanalyse. Door te klikken op de knop "Toon itemanalyse" worden onder het globaal gemiddelde dan ook de gemiddelde scores (absoluut en in %) getoond voor de L27, L50, U50 en U27 populaties:

 • L27: groep die de 27% laagst scorende studenten bevat
 • L50: groep die de 50% laagst scorende studenten bevat
 • U50: groep die de 50% hoogst scorende studenten bevat
 • U27: groep die de 27% hoogst scorende studenten bevat

Gewichten van vragen aanpassen

U kunt de gewichten van bepaalde vragen bijstellen om tot een plausibel globaal examenresultaat te komen door op de maximale score te klikken van de vraag in het resultatenoverzicht. 

Als u vaststelt dat een bepaalde vraag veel te moeilijk was voor de doelgroep en het gewicht hiervan wenst te verminderen, dan kunt u het gewicht van deze vraag bijstellen door:

 • te klikken op de maximale score van de vraag in het resultatenoverzicht
 • de maximale score aan te passen
 • de nieuwe maximale score te bevestigen door te klikken op de knop "Aanpassen"
Stel dat de maximum score van deze vraag ingesteld is op 10, maar u vindt dat deze vraag maar voor de helft moet meetellen (dus een maximum van 5), dan zullen de behaalde resultaten van alle studenten na aanpassing dus herschaald worden volgens het nieuw ingestelde gewicht (factor ½). Verander in geen geval de maximale score door de vraag zelf te bewerken zoals in stap 1! Dit kan leiden tot valse resultaten, een student zal dan bijvoorbeeld 10 op 5 kunnen behalen. Het veranderen van de maximale score in de vraag zelf zal ook gevolgen hebben voor de scores bij andere taken die diezelfde vraag gebruikt hebben.

Rapportering

Zowel antwoorden als resultaten zijn exporteerbaar in CSV- of Excel-formaat.

U kunt de resultaten ook exporteren in een formaat dat samen te brengen is met een puntenlijst die vanuit OASIS kan geëxporteerd worden. Klik hiervoor op "Exporteer voor OASIS" en volg nauwkeurig de verdere instructies.

Opgelet: Getallen worden in Curios steeds getoond met een punt als decimaalteken. Dit is internationaal gezien het meest gebruikte scheidingsteken. Standaard wordt echter op een Belgische PC meestal een komma als decimaalteken ingesteld. Houd hier rekening meer wanneer u kiest voor een export met “.” of “,” als decimaalteken.