Stap 4: Controleer de gedigitaliseerde formulieren

Printvriendelijke pagina

Om de ​gegeven antwoorden op de papieren formulieren met de digitale versies te controleren, handelt u als volgt:

 1. Ga naar de Curios module binnen uw Minerva cursussite.
 2. Selecteer de optie "Naar MCE".
 3. Klik op het optisch formulier icoon in de kolom "Acties" van de betreffende MCE taak in de overzichtslijst.

  Resultaat: Er opent een pagina met een overzicht van alle ingelezen antwoordformulieren voor de betrokken examencode.
 4. Selecteer, indien nodig, de gewenste formulieren uit de lijst:
  • alle ingelezen formulieren voor het betreffende examen (bv. om alle studenten die deelnamen aan het examen te zien, als studenten meerdere formulieren hebben dan kan je slechts één weerhouden, ...)
  • alle formulieren van de studenten die wel verbonden zijn aan dit vak via hun opleiding (bv. wanneer dit vak als opleidingsonderdeel verbonden is met verschillende opleidingen)
  • alle formulieren van de studenten die niet verbonden zijn aan dit vak via hun opleiding (bv. verkeerd ingevulde stamnummers kunnen hier snel opgespoord worden: als er immers door de student een stamnummer ingevuld is van een andere student uit een opleiding die niets te maken heeft met het vak dan wordt dit hier snel duidelijk)
  • alle formulieren met fouten (bv. antwoordformulieren zonder stamnummer, antwoordformulieren met een fout bij het inlezen van de permutatie of een bepaald antwoord, ...). Deze formulieren moet u zeker verbeteren!
  • alle formulieren met niet ingevulde kolommen​
 5. Klik op een formuliernummer in een lijstoverzicht.
 6. Controleer per student het gedigitaliseerde formulier aan de linkerkant met het ingescande formulier aan de rechterkant.
 7. Klik op "Ga naar Bewerk-modus" om eventuele verbeteringen aan te brengen.
 8. Klik op "Opslaan" om aanpassingen bij de antwoorden door te voeren (op basis van uw vergelijking van de papieren antwoordformulieren).
 9. Klik op "Sla veranderingen op" om alle verbeteringen door te voeren (inclusief aanpassingen aan stamnummer en permutatiecode).