Stap 2: Maak een nieuwe MCE taak aan

Printvriendelijke pagina

Nieuwe MCE taak

 1. Ga naar uw Minerva cursus gekoppeld aan het opleidingsonderdeel waarvoor u het examen wenst op te stellen.
 2. Klik op het Curios pictogram op de startpagina van de cursussite.
 3. Klik op de knop "Naar MCE".

  Resultaat: de volgende pagina verschijnt:
 4. Klik op de knop "Nieuwe MCE taak maken".

  Resultaat: Het invulformulier "Nieuwe MCE-taak maken" verschijnt.
 5. Vul de volgende gegevens aan in het formulier:
  • Vragenreeks: kies de MCE vragenreeks.
  • Examencode: geef een unieke examencode van 8 karakters (letters of cijfers) in. Deze code wordt namelijk gebruikt om de gedigitaliseerde antwoordformulieren te koppelen aan uw MCE taak. Bij het intikken van een code krijgt u hulp. Zolang de code korter is dan 8 tekens en niet uniek is, verschijnt de rode melding "Code niet geldig of reeds in gebruik". Een geldige code krijgt volgende groene boodschap "Code OK".
  • Anonieme verwerking: geef "ja" aan als er geen identificatie voor de formulieren nodig is, "neen" als de persoon die het formulier wel geïdentificeerd moet worden (examens!)
  • Titel: geef een titel aan het examen (verschijnt ook als titel op de afdrukversies).
  • Aantal permutaties:
   • Het aantal permutaties slaat op het aantal versies van examens met gemengde volgorde van vragen en antwoorden. Basisvoorwaarde is wel dat in het antwoordblok van de MCE vraag "Mengen" aangevinkt is alsook "Te mengen" bij de antwoorden.
   • Als u aan iedereen hetzelfde examen (met wel een gemengde volgorde van vragen en antwoorden binnen de vragen), kies dan voor 1 permutatie.
   • ​Als u "Geen" selecteert, dan staan de vragen en antwoorden in de exacte volgorde die u koos bij het aanmaken van de MCE vragenreeks. Deze basisversie bevat een expliciete melding in hoofding zodat ze niet per ongeluk op het examen zou uitgedeeld worden.
  • ​​Permutatiewijze: Als u voor 1 of meerdere permutaties koos, dan moet u de wijze van permuteren opgeven.
   • Permuteren van antwoordkeuzes en alle vragen, zonder rekening te houden met eventuele subreeksen (= "Alles") 
   • Permuteren van antwoordkeuzes en vragen enkel binnen de subreeksen, als de vragenreeks bestaat uit subreeksen (= "Binnen subreeksen")
   • Permuteren van antwoordkeuzes, met vraagvolgorde zoals in de oorspronkelijke vragenreeks (= "Enkel antwoorden")
  • ​Omschrijving: (optioneel) een omschrijving van het examen
  • Start van het examen: startdatum en -uur van het examen
  • Einde van het examen: einddatum en -uur van het examen
  • Cursusbeheerders: de verantwoordelijke(n) voor het (laten) brengen en halen van de ingevulde antwoordformulieren (bij de MCE-verantwoordelijke bij DICT) en het verwerken van de resultaten in Curios. Deze persoon moet:
   • (mede)cursusbeheerder zijn in de Minerva-cursus waarin de MCE taak wordt aangemaakt
   • minstens éénmaal zelf naar het Curios auteursgedeelte geweest zijn (Curiosregistratie is immers noodzakelijk)
 6. Klik op de knop "bevestig".

Resultaat: Er verschijnt een melding "De MCE-taak werd gemaakt" en de nieuwe MCE-taak verschijnt in de overzichtslijst met alle MCE-taken.

Overzichtslijst met alle MCE taken

Dit overzicht vermeldt naast de ingegeven gegevens onder meer ook:

 • het aantal formulieren dat aan deze MCE taak is gekoppeld na het digitaliseren
 • het aantal permutaties en de permutatiewijze ("Alles", "Binnen subreeksen" of "Enkel antwoorden")
 • een aantal actieknoppen  om achtereenvolgens:
  • de taak aan te passen
  • de taak te verwijderen
  • het MCE infoblad af te drukken
  • de gewenste permutatieversie te selecteren:
   • de basisversie (0 permutaties)
   • alle versies (afhankelijk van het aantal permutaties)
  • alle ingelezen antwoordformulieren (op basis van de gekoppelde examencode) te raadplegen.

Gewenste permutatieversie

Na het aanmaken van de MCE taak kunt u het examen zelf ook afdrukken in alle permutatievormen die u gekozen heeft.

De eerste keer dat u op het printer pictogram klikt, worden de permutaties zelf aangemaakt. Dit vraagt enkele seconden berekeningstijd, afhankelijk van de grootte van het examen.

Het is van kapitaal belang dat u geen veranderingen in de vragenreeks meer aanbrengt eenmaal de permutaties gegenereerd zijn. Eenmaal de permutaties zijn aangemaakt mogen er:

 • geen aanpassingen meer gebeuren aan de volgorde van de vragen
 • geen vragen meer worden verwijderd of toegevoegd in de vragenreeks
 • geen antwoordkeuzes meer worden toegevoegd of verwijderd bij het aanpassen van een vraag
 • alleen nog kleine tekstaanpassingen gebeuren (bv. taalfouten).

Indien dit toch nodig zou zijn, dan moet u de bestaande MCE-taak verwijderen en een nieuwe MCE-taak aanmaken. Vernietig dan ook alle oude papieren versies, zodat die niet meer in omloop kunnen gebracht worden. De permutaties worden in de nieuwe MCE taak opnieuw aangemaakt met andere willekeurige volgordes.