opdracht

WebPA

WebPA is een online peer assessment tool. Deze module wordt gebruikt in het kader van groepswerk waarbij:

Nederlands

WebPA

Contacteer eerst minerva@ugent.be om de module WebPA te activeren in uw cursussite. Deze module is niet standaard beschikbaar bij de creatie van een nieuwe cursussite. 
WebPA is namelijk een extern product dat het team Elektronische leeromgeving niet zelf heeft ontwikkeld.
Nederlands