antwoordblokken

FAQ 1: Hoe kan ik een antwoord op een vraag verplicht maken?

Bij sommige vraagtypes moet de student een optie selecteren (zoals bij meerkeuzevragen, likert schalen, ...). Maar bij bepaalde andere vraagtypes dienen de studenten ook iets te typen. Om te vermijden dat de studenten dan niks typen, kan de lesgever het ingeven van een antwoord verplicht maken. 

Vraagtypes

Dit is onder meer van toepassing op vragen van het type:

Nederlands