aanduiden

3.4 Aanduiden op figuur

Bij dit vraagtype zien de deelnemers een figuur (tekening, grafiek, foto, kaart, ...) waarbij ze via de muis een aantal vooraf gedefinieerde zones moeten aanduiden. Deze interactiviteit verloopt via een Java-applet die ook toelaat in te zoomen op fijne details van de figuur en de kleuren van elk antwoord naar behoefte te kiezen.

Nederlands