Faculteit Wetenschappen

Praktijkvoorbeeld: Flipped classroom met grote groepen in eerste bachelor

Tijdens het Broodje Martinnovatie van 8 december 2016 hoorden we 2 praktijkverhalen met flipping the classroom aan de Vakgroep Anorganische en Fysische Chemie (faculteit Wetenschappen). Prof. dr. Isabel Van Driessche en dr. Sofie Van Damme deelden beide hun ervaring met deze onderwijspraktijk die ze specifiek hebben toegepast op grote groepen 1e bachelor studenten.

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: multiperspectivisme aan de faculteit Wetenschappen

Multiperspectivisme is een kernbegrip binnen de onderwijsvisie en - strategie van de UGent. Het thema omhelst begrippen als kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie naar afwijkende gezichtspunten.

In het Broodje Martinnovatie van 6 oktober 2016 gaven 4 docenten aan hoe ze dit containerbegrip vertalen naar hun onderwijskundige praktijk.

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: Stefaan Cottenier schakelt over van hoorcollege naar flipped classroom (update)

In een flipped classroom worden de typische elementen van een traditionele les omgedraaid. De studenten verwerken de basiskennis zelfstandig voorafgaand aan de les. Daardoor komt er tijdens de les meer ruimte vrij voor interactie en vraaggestuurd leren. De studenten zijn tijdens de les merkbaar actiever en meer geëngageerd, en ze worden uitgedaagd om die basiskennis breder toe te passen.

Nederlands