Online toetsomgeving

Printvriendelijke pagina

Curios is de online toetsomgeving die wordt ontwikkeld en ondersteund door het team Elektronische leeromgeving (ICTO). De module is standaard toegankelijk via Minerva (en op aanvraag ook via Zephyr).

Als toetsomgeving is Curios heel wat uitgebreider (en dus wat complexer) dan de module Oefeningen.

Alle vragen en vragenreeksen blijven permanent beschikbaar voor de lesgever en kunnen dus opnieuw gebruikt worden in andere cursussen, voor andere doelgroepen of over academiejaren heen. Taken (de koppeling van vragenreeksen aan specifieke groepen) zijn daarentegen wel éénmalig en tijdsgebonden.

Toepassingsmogelijkheden

 1. Multiple Choice Examens met papieren antwoordformulieren (MCE)
  • Examinatoren stellen multiple choice examens op en laten studenten hun keuzes op standaard voorgedrukte antwoordformulieren inkleuren.
  • De ingekleurde formulieren worden optisch ingescand en automatisch verwerkt. Dit maakt MCE uitermate geschikt voor het evalueren van heel grote groepen studenten.
  • De vragenreeksen kunnen in enkele random gepermuteerde varianten verspreid worden (max. 9) tijdens het examen om spieken te bemoeilijken.
 2. Bewaakt toetsen (online examens)
  • Gebruik van anti cheating mogelijkheden: zowel de vragen als de antwoordopties op een meerkeuzevraag kunnen in willekeurige volgorde aangeboden worden.
  • Er kan een tijdslimiet opgelegd worden: zowel per vraag als een maximale duur voor de uitvoering van de vragenreeks.
  • Er is een speciale examenmodus voorzien. Het examen kan dan opgestart worden door rechtstreeks in te loggen op Curios. Als het examen in een PC-lokaal wordt afgenomen kan daar in overleg met de verantwoordelijke al het andere internetverkeer ontoegankelijk gemaakt worden. Examentaken zijn ook niet zichtbaar voor de studenten.
 3. Onbewaakt toetsen (pretests, posttests, ...)
  • De deelnemers voeren een vragenreeks uit binnen de voorziene periode. De gegeven antwoorden worden daarna verwerkt om tot een resultaat te komen.
  • De resultaten kunnen na het afleggen indien gewenst als rapport aan de deelnemers getoond worden.
 4. Zelftesten
  • De deelnemers kunnen meerdere keren een vragenreeks uitvoeren en directe feedback op gegeven antwoorden krijgen.
  • Zelftesten kunnen ingeschakeld worden op verschillende plaatsen in leerpaden van een module om de verworven kennis of inzicht te testen.
 5. Enquêtes
  • De auteurs kunnen uitgebreide bevragingen opstellen met exportmogelijkheden voor statistische verwerking van de gegeven antwoorden (bv. voor onderzoek in het kader van een masterproef of doctoraat).
  • Bevragingen kunnen beslissingsbomen bevatten: op basis van een gegeven antwoord krijgen deelnemers dan een verschillende volgende vraag voorgelegd.
  • De gebruikers kunnen vanuit het cursusbeheersysteem gericht uitgenodigd worden om deel te nemen aan een enquête met de garantie dat hun antwoorden anoniem verwerkt worden.
  • Enquêtes kunnen ook toegankelijk gemaakt worden buiten Minerva/Zephyr om. Op deze manier kunnen enquêtes volledig anomiem afgenomen worden van iedereen die over een pc met internetaansluiting beschikt.

Eigenschappen

 • Platformonafhankelijkheid: lesgevers en studenten kunnen toetsen beheren en uitvoeren met hun favoriete internetbrowser (voor een optimale werking raden we een recente versie van Firefox aan)
 • Autonomie: er is geen extra software vereist, behalve eventuele plugins voor de internetbrowser (bv. Java voor applets en Flash voor sommige beeld- en geluidsfragmenten)
 • Integreerbaarheid: uitwisselbaar en toegankelijk naar een cursusbeheersysteem (Minerva, Zephyr en Dokeos) zodat geen extra accounts vereist zijn
 • Overdraagbaarheid: gebruik van internationale standaarden (IMS-QTI) en mogelijkheid van importeren (ook van commerciële oefenbundels) en exporteren
 • Meertaligheid: meerdere talen worden ondersteund (op het moment van schrijven Nederlands en Engels)

Vragen en/of suggesties?

Contacteer het team Elektronische leeromgeving