Websites

Printvriendelijke pagina

Deze pagina biedt een overzicht van websites met focus op didactische werkvormen & digitale technologie.

ICTO

UGent

Externe websites

België

  • www.bvdatabank.be bevat didactisch materiaal en praktijkvoorbeelden van activerend hoger onderwijs.
  • www.digitaledidactiek.be, een coördinatie van het Belgian Network for Open and Digital Learning, biedt docenten een modulair opgebouwd en blended opleidingstraject rond digitale didactiek.
  • www.onderwijstools.be, een ontwikkeling van de dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering van de Arteveldehogeschool, deelt (voornamelijk gratis) tools die docenten kunnen ondersteunen bij een lesopdracht.
  • www.touch2learn.be, een project van de Associatie KU Leuven, is een website over het krachtig inzetten van mobiele technologie in het hoger onderwijs.

Nederland

  • www.digitaledidactiek.nl, een ontwikkeling van meerdere Nederlandse universiteiten en hogescholen, biedt concrete stappenplannen voor het gebruik van ICT in het hoger onderwijs.
  • www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org, samengesteld door een team van Nederlandse experts uit het onderwijs en daarbuiten, is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk.
  • www.leerling2020.nl, een Nederlands initiatief, wil scholen beter in staat stellen met ICT en digitaal lesmateriaal te werken.
  • www.onderwijsvanmorgen.nl, een initiatief van de Nederlandse uitgeverij, biedt heel wat didactische tips rond differentiëren, digitalisering, gepersonaliseerd leren, motivatie en toetsen, én verschillende overzichten van educatieve apps.
  • MultiMedia Academy TU Delft is een website over het maken van educatieve video voor online cursussen in het hoger onderwijs.
  • weblectures.nl is het online kennisplatform waar de SIG Media & Education kennis deelt op het gebied van video in het onderwijs.