Teleclassing

Printvriendelijke pagina

Teleclassing is een "geavanceerd videoconferencingsysteem dat de lesgever toelaat vanuit één locatie een uiteenzetting te geven die wordt doorgestuurd naar één of meerdere locaties, terwijl continu een directe interactie mogelijk is tussen de lesgever en de studenten, en onderling tussen de studenten in de verschillende leslokalen" (bron: onderwijstip "Gebruik van video in onderwijs").

Teleclassing biedt dus vooral een antwoord op de problematiek van zowel docenten- als studentenmobiliteit op voorwaarde natuurlijk dat de studenten zich bevinden op een locatie voorzien van videoconferentieapparatuur (H.323 protocol).

Teleclassing aan de UGent

Op de pagina Locaties vindt u alle teleclassing ruimtes binnen de UGent (inclusief type, contactpersonen, ...). De beschikbaarheid van deze ruimtes kunt u nagaan in Centauro.

Teleclassing Mulitmediazaal DICTMogelijkheden

De spreker/lesgever kan:

  • het teleclassing apparaat bedienen via een bedieningspaneel op de desk en/of touch displays
  • autonoom een teleclassing sessie opstarten/afsluiten, het inkomend/uitgaand volume regelen, remote partners connecteren, content versturen/ontvangen (bv. presentatiemateriaal), ...
  • kiezen welke visuele informatiebron naar welke lokale projector wordt verstuurd (zodat bv. beide pc schermen lokaal worden geprojecteerd op de achterliggende muur/projectieschermen)
  • kiezen welke videobeelden worden doorgestuurd naar de remote klas (bv. een eigen pc scherm, beeld van de lesgever en/of beeld van de lokale studenten)
  • de remote klas bekijken op het retourmonitor-scherm (onder deze retourmonitor bevindt zich ook de camera die de lokale lesgever capteert)
  • voor de audio van spreker en publiek terugvallen op een dedicated all round microphone.

In geval van een remote teleclassing sessie (waarbij we een les ontvangen), zullen de lokale studenten op het ene projectievlak de remote lesgever zien en op het andere de remote lesinhoud.

Vragen?

Contacteer multimedia@ugent.be voor:

  • een vlot verloop van teleclassing sessies in de Multimediazaal (S9, campus De Sterre).
  • advies over het gebruik van teleclassing op andere locaties binnen de UGent.

Contacteer uw facultaire IT verantwoordelijke voor een vlot verloop van teleclassing sessies die plaatsvinden op uw faculteit.

Verwante pagina’s