Pols voor de les naar de voorkennis van studenten

Printvriendelijke pagina

Om te polsen naar de kennis over een instructie via flipped learning kan je studenten vragen:

  • wat ze al weten over onderwerp x
  • waar ze graag meer over willen vernemen tijdens het contactmoment

Hoe?

Via bijvoorbeeld stembakjes, online student response systemen of een online (prik)bord kan je de aanwezige voorkennis over een bepaald onderwerp in kaart brengen.

Je kan ook een poll, quiz, ... toevoegen aan je online cursus om de voorkennis formatief te toetsen.

Speel hierop in tijdens de les!

Zo krijgt de lesgever een beeld van de aanwezige voorkennis en van de vragen waarmee de studenten nog worstelen met betrekking tot dit onderwerp. Door op deze onderwerpen tijdens de les terug te komen, zal de intrinsieke motivatie van studenten sterk verbeteren!

Je zou bijvoorbeeld een bepaald onderwerp kort kunnen herhalen als blijkt dat het merendeel van de studenten deze kennis of vaardigheid nog niet of niet meer beheerst. Of je zou een bepaalde instructie op een andere manier kunnen toelichten.