Lesopnames

Printvriendelijke pagina

Capture agent campus Coupure E2.009Sinds 2012 installeert het Multimediateam vaste apparatuur in auditoria voor opname en/of live streaming van lessen (of "capture agents").

Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om:

 • hoorcolleges, presentaties, lezingen, ... op te nemen waarbij het camerabeeld van de leszaal, het beeld van de auditorium computer (of laptop) en de audio van de geluidsinstallatie samengevoegd worden
 • deze opnames als streaming video gemakkelijk te integreren in de leeromgeving
 • het afspelen ervan aan te passen aan de behoefte van de kijker (snelheid van afspelen, navigatie volgens tijd of slide, beeldweergave van slide en/of lesgever, ...)

Technologie

De open source software Galicaster maakt het mogelijk om een opname en/of live stream van een les manueel te starten via een eenvoudig aanraakscherm.

De open source software Opencast zorgt ervoor dat de opnames automatisch worden verwerkt (o.m. omzetting naar streaming formaat, slide segmentering, alle videokanalen samenvoegen in één video, ...) zodat het bekijken van de lesopnames in jouw favoriete browser mogelijk wordt.

Opgelet: Iedereen met een UGent account kan de volledige catalogus en alle opnames bekijken op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html.

Vaste en mobiele opnametoestellen

 • Alle auditoria die uitgerust zijn met vaste opnametoestellen vind je op de pagina Multimedia locaties (filter op het type "capture agent").
 • Als alternatief kan je ook één van onze twee mobiele opnametoestellen of een MEVO camera ontlenen. Gelieve deze toestellen bij voorkeur minstens een week op voorhand te reserveren.

FAQ

Algemene richtlijnen

 • Schakel de lesopname computer nooit uit. Deze computer bevindt zich in het bureau (net als de auditorium computer).
 • Schakel de vaste camera nooit uit (normaal brandt er dus altijd een groen lichtje in het zwarte vlak onder de camera).
 • Gelieve geen kabels van de lesopname computer los te koppelen of te versteken.
 • Gelieve de leszaal na gebruik altijd af te sluiten om diefstal, schade, ... tegen te gaan.

Voor je start...

 1. Haal de lesopname computer uit "slaap modus" via de muis van deze computer of de power knop van het aanraakscherm.
 2. Controleer op het aanraakscherm of alle input kanalen (camerabeeld, computerbeeld en audiobalk) actief zijn. Als dit niet het geval is, dan:
  • schakel je de vaste camera aan via de afstandsbediening (beschikbaar in de leszaal of bij de lokale IT verantwoordelijke)
  • start je de auditorium computer of meegebrachte laptop volledig op
  • schakel je de geluidsinstallatie van de leszaal aan
  • herstart je de lesopname computer als de input kanalen nog steeds niet actief zijn na bovenstaande acties
  • contacteer je het team Multimedia als de input kanalen nog steeds niet actief zijn na het herstarten van de lesopname computer
 3. Controleer het camerabeeld op het aanraakscherm om te weten in welke afgebakende opnamezone je best beweegt als lesgever (dit is eventueel nog aan te passen via de cameraposities).
 4. Communiceer aan de studenten dat ze beter niet op de eerste rijen plaatsnemen als ze niet opgenomen willen worden (bv. om privacy redenen).

Cameraposities

Als je tijdens de opname wilt afwisselen tussen bv. een wijd beeld van de zaal en een ingezoomd beeld, dan kan je deze cameraposities of presets op voorhand vastleggen via de afstandsbediening:

 1. Gebruik de pijltjes op de afstandsbediening om de camera te bewegen.
 2. Gebruik het plus- en minteken op de afstandsbediening om de camera te laten in- en uitzoomen.
 3. Duw een tweetal seconden een nummertoets in om deze camerapositie op te slaan (= preset).

Gebruik dan tijdens de opname de nummertoetsen van de gewenste cameraposities om te wisselen van camerafocus.

Als je jouw lessenreeks automatisch wilt laten opnemen, dan dien je onderstaande gegevens uiterlijk 1 week voor de start van jouw lessenreeks te e-mailen naar multimedia@ugent.be. Als jouw lessen doorgaan in verschillende auditoria, dan dien je onderstaande gegevens per auditorium in te vullen.

Formulier

Cursustitel:  
Lesgever:  
Cursuscode:  
Dag en datum eerste les: (bv. maandag 12 april 2018)
Dag en datum laatste les: (bv. maandag 21 mei 2018)
Startuur: (bv. 14u)
Einduur: (bv. 17u)
Campus/auditorium: (bv. Campus De Sterre, Auditorium A0)

Resultaat:

 1. Het nummeren van de lessen gebeurt automatisch per auditorium.
 2. De opnames starten en stoppen automatisch.

Stap 1: Neem een les(onderdeel) op via het touch screen

 1. Selecteer de optie "Recorder" in het hoofdscherm.
  Lesopname: recorder vs media manager
  Resultaat: Het scherm toont nu zowel het beeld van de auditorium computer of laptop als het camerabeeld van de leszaal.
 2. Selecteer met de muis de opnameknop ("Recorder") om de opname te starten. Er verschijnt een rode balk met de woorden “Recording”.
 3. Selecteer met de muis het zwarte vierkant om de opname te stoppen.
 4. Bevestig jouw keuze met de optie “Stop”.

Resultaat: De lesopname wordt lokaal opgeslagen op de lesopname computer (of "Opencast recorder").

Stap 2: Stuur de opname door naar de streaming server

 1. Ga terug naar het hoofdscherm met de pijl naar links bovenaan het scherm.
 2. Selecteer in het hoofdscherm de optie “Media Manager”.
 3. Selecteer de lijn van de betrokken opname in de lijst (de meest recente staat bovenaan).
 4. Kies onderaan voor “Edit”.
 5. Vul altijd de metadata aan in het scherm “Edit metadata”:
  1. Title (onderwerp les)
  2. Presenter (naam docent)
  3. Description (beschrijving van de lesinhoud)
  4. Language (taal van de gegeven les)
  5. Course/series (bv. de cursuscode)
 6. Selecteer “Save” om de ingevulde metadata te bevestigen.
 7. Selecteer opnieuw de lijn van de betrokken opname in de lijst (nu met metadata).
 8. Kies onderaan voor “Operation”.
 9. Selecteer “Ingest”.

Resultaat: De computer verstuurt de opname naar de mediaserver waardoor het bestand wordt omgezet naar streaming video en uiterlijk de volgende dag kan geïntegreerd worden binnen jouw cursussite.

Videohandleiding

Binnenkort wordt het mogelijk om een lesopname te bewaren op USB. Deze opname wordt dan wel niet langer bewaard op de lesopname computer. Voorzie dus een USB stick met voldoende geheugen (bv. 16GB, want reken voor 3 uur les op ongeveer 8 GB).

Stap 1: Neem een les(onderdeel) op via het touch screen

 1. Selecteer de optie "Recorder" in het hoofdscherm.
  Lesopname: recorder vs media manager
  Resultaat: Het scherm toont nu zowel het beeld van de auditorium computer (of laptop) als het camerabeeld van de leszaal.
 2. Sluit een USB geheugenstick aan op de USB kabel van de capture agent.
  Resultaat: Er verschijnt een pop up scherm met de melding "USB device detected".
 3. Selecteer de knop "Ok" in het pop up scherm.
  Resultaat: De letters "USB" verschijnen nu onder de rode opnameknop.
 4. Selecteer de rode opnameknop om de opname te starten.
  Resultaat: Er verschijnt een rode balk met de woorden “Recording”.
 5. Selecteer het zwarte vierkant om de opname te stoppen.
 6. Bevestig jouw keuze met de optie "Stop" in het pop up scherm.
  Resultaat: De opname wordt nu weggeschreven naar de USB geheugenstick.
 7. Selecteer de knop "Ok" in het pop up scherm eenmaal de opname volledig is bewaard naar USB.
 8. Koppel de USB geheugenstick los van de kabel.

Stap 2: Stuur de opname door naar de streaming server

Op de USB geheugenstick staan nu 3 videokanalen:

 1. een single screen van de camerabeeld met geluid
 2. een single screen van het computerbeeld met geluid
 3. een dual screen van camerabeeld en computerbeeld met geluid

Kies het gewenste videokanaal en voeg deze opname toe aan jouw cursussite. Volg hierbij de procedure voor de kennisclips.

In onderstaande afbeelding zie je een lesopname via het Opencast systeem aan de faculteit Diergeneeskunde. Deze lesopname combineert het beeld van de computer (bv. slides), het beeld van de leszaal en het geluid van de docent.

Tijdlijn

Boven de actieknoppen zie je een tijdsindicatie. De verticale strepen in deze tijdslijn geven aan wanneer er een nieuwe slide getoond werd tijdens het hoorcollege. Zo kan je eenvoudig navigeren tussen de slides van de presentatie.

Actieknoppen links onderaan

Via deze actieknoppen kan je achtereenvolgens:

 • de lesopname afspelen of pauzeren
 • het geluidsvolume van de docent verlagen of verhogen
 • 10 seconden in de tijd achteruit springen in de lesopname
 • 30 seconden in de tijd vooruit springen in de lesopname
 • de afspeelsnelheid vertragen naar 0,75 keer de normale snelheid (=1), of versnellen tot 1,25 of 1,5 of 2 of 2,5 keer de normale snelheid.

Actieknoppen rechts onderaan

Via deze actieknoppen kan je achtereenvolgens:

 • de lesopname bekijken aan de standaard beeldkwaliteit (auto), of een lagere
 • de beschrijving van de lesopname opvragen (metadata zoals titel, docent, datum, onderwerp, ... op voorwaarde dat deze metadata correct werden aangevuld voor men "Ingest" selecteerde) alsook de lesopname downloaden in mp4 naar een lokale schijf
 • het scherm van de lesopname maximaliseren
 • ervoor kiezen om maar één beeld weer te geven (het ene of het andere), de volgorde van beide beelden te wisselen, de weergavegrootte van beide beelden te wijzigen, of een combinatie van voorgaande
 • zoeken op bepaalde termen binnen de video (OCR)
 • te navigeren binnen de gebruikte slides tijdens de opgenomen presentatie
 • meer technologische informatie bekomen over de paella player (handleiding van de knoppen)
 • een lijstje van verwante video's oproepen

Optie 1: In Minerva

Eenmaal de lesopname doorgestuurd is naar de streaming server, kan een cursusbeheerder de lesopname toevoegen aan zijn/haar cursussite. Standaard komt deze video dan terecht in (eventueel een specifieke folder binnen) de module Documenten. De cursusbeheerder heeft daarnaast ook de mogelijkheid om de lesopname bv. aan te bieden binnen een leerpad.

Optie 2: In Opencast

Op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html krijg je een overzicht van alle lesopnames die werden gemaakt aan de UGent via het Opencast opnamesysteem. Bovenaan deze pagina heb je een zoekveld.

 • Gebruik wildcards.
  • ? is de wildcard voor 1 karakter, bijvoorbeeld te?t gaat zoeken op test, text, tent, ...
  • * is de wildcard voor 0 of meerdere karakters, bijvoorbeeld ortho* gaat zoeken op ortho, orthopedagogie, ...
 • Gebruik één of meerdere zoektermen in hetzelfde zoekveld. Als je geen specifiek zoekveld opgeeft, dan zoekt het systeem over alle mogelijke metadata.
  • dc_title-sum om te zoeken op titel
   • dc_title-sum:wiskunde
   • dc_title-sum:"wiskunde 1" (gebruik dubbele aanhalingstekens als je meerdere zoektermen combineert)
   • dc_title-sum:ortho* AND introductie
  • dc_creator-sum om te zoeken op auteur
  • dc_description-sum om te zoeken op omschrijving
  • dc_created om te zoeken op datum
   • dc_created:2016* zoekt op alle opnames uit 2016
   • dc_created:2016-02* zoekt op alle opnames uit februari 2016
 • Gebruik één of meerdere zoektermen in een combinatie van zoekvelden.
  • dc_title-sum:"wiskunde 1*" AND dc_created:2016-02*

De achterliggende technologie om hier naar lesopnames te zoeken is Lucene.

Optie 3: Aan de faculteit PPW

Via de pagina http://www.slidecast.ugent.be/ kan je lessen beluisteren en/of bekijken die via de Dienst Onderwijsondersteuning van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) opgenomen werden. Van sommige lessen werd enkel audio opgenomen, van andere werden slidecasts gerealiseerd.

Om deze opnames te raadplegen, meld je je eerst aan met je UGent account.

Het is mogelijk om een lesopname te downloaden bij het afspelen ervan.

 1. Zoek naar de lesopname op Opencast (via http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html)
 2. Speel de lesopname af
 3. Klik op de 2e actieknop rechtsonderaan ("Extended tab adapter")
 4. Ga naar het tabblad "Downloads"
 5. Selecteer het gewenste video- en/of audiokanaal.

Er bestaan 3 manieren om lesopnames te (laten) verwijderen.

Optie 1: Een lesopname verwijderen uit een Minerva cursussite

 1. Ga naar de module Documenten.
 2. Selecteer het rode vuilbakje naast de lesopname.

Opgelet: Hiermee verwijder je enkel de link binnen Minerva naar deze lesopname, maar niet de lesopname op de server.

Optie 2: Een lesopname verwijderen van de lesopname computer in de leszaal

Je kan zelf lesopnames verwijderen van de lesopname computer in de leszaal (via de lokale catalogus en de "delete" knop).

Optie 3: Een lesopname verwijderen van de streaming server

Eenmaal de lesopname is doorgestuurd naar de streaming server, kan je deze lesopname niet langer zelf verwijderen van de server (en dus uit de catalogus op http://ictooce.ugent.be/engage/ui/index.html). Stuur dan een e-mail naar multimedia@ugent.be met vermelding van zoveel mogelijk metadata.

In een latere release zal elke gebruiker meer mogelijkheden krijgen om eigen opnames zelf te beheren.

Stel, je geeft les met behulp van een presentatie (in PPT of PDF) en tijdens je les accentueer je geregeld bepaalde onderdelen van jouw slides met behulp van een pointer. Je schijnt dan met een laser naar het projectiescherm, maar de studenten die de lesopname achteraf of livestream bekijken zien jouw pointer niet op hun scherm. Wil je ook jouw pointer bewegingen opnemen? Lees dan zeker verder.

Oplossing

Prof. Alain Verstraete heeft goede ervaringen met de Logitech spotlight. Het is niet alleen een afstandsbediening om te navigeren doorheen je slides. Met de aanwijzer kan je ook bepaalde aandachtspunten vergroten (inzoomen), markeren (laser) of zelfs omcirkelen. Al deze handelingen zijn zichtbaar op het projectiescherm in de leszaal én in de opname/livestream van de les.

Prof. Alain Verstraete deelt wel graag 2 opmerkingen:

 • er is een kleine vertraging tussen de beweging van de hand en de beweging op het scherm (dit merk je vooral in het begin dat je werkt met de spotlight)
 • de gekleurde cirkel is iets minder helder is dan een laser, maar de kleur kan aangepast worden voor een groter contrast.

Hoe ziet bijvoorbeeld die gekleurde cirkel er dan uit in een lesopname? Dat merk je in deze korte testopname.

We danken graag prof. Alain Verstraete (FGE) voor de waardevolle tip!

Met onze MEVO livestream camera is het mogelijk om een event op te nemen en/of te streamen. De compacte bundel bevat naast de livestream camera onder meer een accu (met een levensduur van 10u) en een microfoonstand. De camera beschikt zelf over een UHD 4K-sensor en een lens met beeldhoek van 150°. En je kan er onze Samson UB1 Boundary microfoons op aansluiten.

Waarin verschilt de MEVO van de bestaande capture agents voor opname en/of live streaming?

Capture agents MEVO
Opname van zowel video (dual screen van de lesgever en de gebruikte lescomputer) als audio. Opname van zowel video (single screen van de lesgever) als audio. Dus zonder beeld van de gebruikte computer (bv. presentatie).
Opname wordt eerst (manueel of automatisch) doorgestuurd naar de video streaming server alvorens te kunnen integreren in een Minerva cursus. Opname wordt opgeslagen op een micro SD kaart in de camera (tot 4K) waarna je de opname (al dan niet na montage met bv. Camtasia) manueel oplaadt naar de video streaming server vanuit een Minerva cursus.
Mogelijkheid om te werken met presets. Keuze tussen auto-editing en live-editing (via een te installeren Android of iOS app).
Livestream te bekijken op een UGent pagina. Livestream (in Full HD 1080p) direct te bekijken op Vimeo, Livestream, Facebook, YouTube, Periscope of Twitter. De meeste van deze streams kan je embedden op een UGent pagina.
Camera hangt vast in heel wat leszalen, al lenen we ook mobiele versies uit. Mobiele draagbare oplossing die je maximaal één week kan ontlenen.
Meer details op Lesopnames. Meer details op https://getmevo.com/.

Demo

We danken graag prof. Alain Verstraete (FGE) voor de waardevolle tip!
  Melding tijdens de kantooruren (8u30-17u) Melding buiten de kantooruren (17u-8u30)
interne monitoring systemen actie binnen de 60 minuten actie binnen 1 werkdag
09 264 8573 (*) actie binnen de 60 minuten actie binnen 1 werkdag
multimedia@ugent.be actie binnen 1 werkdag actie binnen 1 werkdag

* Buiten de kantooruren wordt dit telefoonnummer automatisch doorgeschakeld naar 09 264 47 47 van de algemene ICT helpdesk.

Het team Multimedia kent aan bepaalde technische problemen met capture agents wel een hogere prioriteit toe dan aan andere, en dit op basis van de impact voor de eindgebruikers. In volgorde van de hoogste prioriteit naar een lager niveau zijn dat:

 1. Het is totaal onmogelijk om een lesopname te maken volgens onze monitoring systemen.
 2. Het is enkel mogelijk om een lesopname te maken via een workaround (bv. het manueel starten ipv automatisch, ... )
 3. Het is mogelijk om een lesopname te maken maar de eindgebruiker ervaart problemen (bv. toetsenbordindeling verkeerd ingesteld, ...)
 4. De gebruiker wil het eindresultaat bewerken (bv. opname knippen, verwijderen, ...)

Als een onderhoud van lesopnametoestellen noodzakelijk is, dan haalt het team Multimedia deze capture agents altijd op tijdens de lesvrije weken. Een onderhoud van zowel hardware als software gebeurt namelijk altijd op de campus Sterre en kan niet ter plaatse in de auditoria worden uitgevoerd.

Indien er tijdens die lesvrije werken toch bepaalde activiteiten plaatsvinden waarbij zo'n lesopnametoestel nodig is (bv. congres, seminarie, ...), gelieve dan zeker het team Multimedia te verwittigen om een alternatief te kunnen aanbieden.