Inleiding MOOCs

Printvriendelijke pagina

Wat is een MOOC?

Een MOOC is "een gratis online cursus die voor iedereen toegankelijk is. MOOCs werden ontwikkeld om studenten te bereiken die anders niet worden bereikt. Een MOOC geeft de lerende de kans om een cursus op eigen tempo en eigen manier te doorlopen, waarbij de lerende eveneens de vorderingen van de medestudenten kan beoordelen."

Bron: http://www.onderwijstips.ugent.be/nl/tips/massive-open-online-courses-moocs/

Mini-MOOC

Op de onderwijsdag van dinsdag 23 mei 2017 lanceerde prof. Stefaan Cottenier een mini-MOOC over MOOCs. Dit was de eerste publiek zichtbare stap van het MOOC-actieplan van de UGent.

De mini-MOOC wil onze lesgevers op een laagdrempelige manier uitnodigen om te onderzoeken wat MOOCs voor hun onderwijs kunnen betekenen. Op een genuanceerde manier, en met de focus op wat praktisch haalbaar is voor jou als lesgever.

Het doorlopen van de mini-MOOC vraagt 1 tot 2 uur tijd. Op het einde ontvang je een persoonlijk certificaat.

Deze video is ook beschikbaar op Vimeo.