Modules

Poll

De module Poll is een module waarbij lesgevers korte multiple choice vragen kunnen stellen om te:

Nederlands

Oefeningen

Via de module "Oefeningen" kan de lesgever oefenreeksen aanbieden. Zo'n oefening kan bestaan uit één of meerdere vragen. De module voorziet 5 verschillende vraagtypes.

Deze module biedt een alternatief voor de online toetsomgeving Curios als de lesgever minder complexe online zelftests aan de studenten wil aanbieden.

Vraagtypes

Deze module voorziet de volgende 5 vraagtypes:

Nederlands

Leerpaden

Wat is een leerpad?

Een leerpad is een opeenvolging van stappen om tot een bepaalde kennis te komen.

Dit aangeboden leertraject kan lesmateriaal, oefenopdrachten, discussies, (peer) evaluaties, … en nog vele andere activiteiten omvatten die je zelfstandig en op eigen tempo kan doorlopen. En dit normaal buiten de lesuren omdat leerpaden vooral ingezet worden als aanvulling op (of zelfs vervanging van) een hoorcollege.

Nederlands

Groepen

De module "Groepen" maakt het mogelijk om studenten die een gemeenschappelijke band hebben (bv. eenzelfde groepsopdracht) te groeperen in virtuele studie- of werkgroepen.

Nederlands

Gebruikers

Via de module "Gebruikers" krijgt u een overzicht van elke gebruiker die ingeschreven is op de cursus- of infosite.

Startpagina

Op de startpagina van deze module worden alle gebruikers weergegeven in een tabel met 6 kolommen:

Nederlands