Afdeling Onderwijstechnologie

Printvriendelijke pagina

Historiek

  • 2003: oprichting ICTO Expertisecentrum (ICTO stond toen voor "Informatie- en CommunicatieTechologie in het Onderwijs") binnen de directie Onderwijsaangelegenheden
  • 2007: omvorming ICTO Expertisecentrum tot de afdeling Onderwijstechnologie als nieuwe afdeling binnen de directie ICT als centrale ondersteuningscel van de elektronische leeromgeving Minerva
  • 2011: uitbreiding ICTO met team Multimedia

ICTO binnen DICT

Taken

  • Voorzien van een adequate infrastructuur voor het aanbieden van de elektronische leeromgeving van UGent (Minerva)
  • Voorzien van een bedrijfszekere infrastructuur in overleg met de andere afdelingen binnen de directie ICT (koppeling databanken, beveiliging, ...)
  • Onderhoud van de infrastructuur
  • Ontwikkelen generieke aanvullingen binnen Minerva
  • Bevorderen van onderwijskundige deskundigheid van gebruikers
  • Organiseren van studiedagen en verspreiden van "best practices"
  • Rapporteren van resultaten

Afdelingshoofd

Toon Van Hoecke