Aanmelden & afmelden (algemeen)

Vorig academiejaar nog student, nu medewerker geworden?

Als u in academiejaar 2016-2017 nog student was maar ondertussen UGent medewerker bent geworden, dan bestaat de kans dat uw profiel in Minerva niet automatisch aangepast werd.

Gelieve dan te e-mailen naar minerva@ugent.be met vermelding van:

  • deze verandering
  • uw voornaam en familienaam
  • uw stamnummer (als student)
  • uw personeelsnummer.

Wij passen uw profiel in Minerva dan zo snel mogelijk aan!

Nederlands

Hoe kan ik mijn wachtwoord voor Minerva of Zephyr wijzigen?

UGent medewerkers en studenten

UGent medewerkers en studenten kunnen alleen aanmelden op Minerva met een bestaande UGent account. Aan deze account zijn automatisch een UGent e-mailadres en wachtwoord gekoppeld. Om dit wachtwoord te wijzigen, raadpleegt u de ICT Helpdesk pagina UGent wachtwoord.

Externen

Externen hebben momenteel alleen toegang tot Zephyr. Op de Zephyr startpagina is het onder meer mogelijk om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Nederlands

Waarom moet ik me afmelden na gebruik van Minerva?

We raden aan om na het gebruik van Minerva altijd af te melden, zeker als u zich aanmeldt met CAS op een computer voor gedeeld gebruik. Zoniet loop je het risico dat andere gebruikers, die bv. in een computerlokaal na jou hetzelfde werkstation gebruiken, mogelijk toegang hebben tot applicaties onder jouw account!

Hoe afmelden?

Klik op de link "UGent CAS Logout" rechtsbovenaan uw scherm.

Nederlands