Algemeen gebruik

Wat zijn de algemene regels voor het gebruik van platformmededelingen?

Welke informatie komt in aanmerking als platformmededeling?

  • onderwijsgerelateerde aankondigingen met impact op alle studenten, lesgevers en/of medewerkers uit alle faculteiten
  • aankondigingen vanuit het rectoraat, het bestuur of een centrale directie met een universiteitsbrede of faculteitsoverschrijdende impact. Enkele voorbeelden zijn spoorstakingen tijdens examenperiodes, universitaire verkiezingen, acties rond 200 jaar UGent, ...
Nederlands

Hoe kan ik cursussites aan elkaar linken?

Als een opleidingsonderdeel wordt aangeboden in verschillende opleidingen/afstudeerrichtingen, dan heeft deze cursus een cursuscode per aanbodsessie. Toch wilt u als docent in de meeste gevallen maar één cursussite beheren. Daarom bestaat de mogelijkheid om meerdere cursussites te linken aan elkaar zodat u het leermateriaal maar op één plaats moet beheren. Voorwaarde is dus uiteraard dat u titularis of medelesgever bent van beide aanbodsessies. 

In onderstaand voorbeeld gaan we 2 cursussites aan elkaar linken:

Nederlands