tooltips

Studenten online laten overleggen om te komen tot een consensus

Via samenwerkend leren nemen de studenten meer zelf de touwtjes van hun leerproces in handen. Veel studies wijzen trouwens op de positieve impact van “samenwerken om te leren” op het leerproces. Zo bestaan er tal van toepassingen om de onderlinge communicatie tussen studenten te verbeteren, hen te ondersteunen bij het brainstormen, elkaar te begeleiden binnen de groep, ... De lesgever neemt dan eerder de rol op van begeleider (“guide on the side”) van het leerproces dan van overbrenger van kennis en vaardigheden (“sage on the stage”).

Nederlands

Ondersteunende tool voor labo-practica

Het Broodje Martinnovatie van 18 april 2017 stond volledig in het teken van Labster: een virtueel labo waar studenten op eigen tempo, plaats en tijdstip heel wat labotechnieken kunnen aanleren, of leren werken met dure toestellen die niet op elke universiteit fysiek beschikbaar zijn. Idealiter oefent de student zelfstandig enkele scenario's in na afloop van een theoretisch hoorcollege en ter voorbereiding van een practicum.

Nederlands