tools

Ondersteunende tool voor labo-practica

Het Broodje Martinnovatie van 18 april 2017 stond volledig in het teken van Labster: een virtueel labo waar studenten op eigen tempo, plaats en tijdstip heel wat labotechnieken kunnen aanleren, of leren werken met dure toestellen die niet op elke universiteit fysiek beschikbaar zijn. Idealiter oefent de student zelfstandig enkele scenario's in na afloop van een theoretisch hoorcollege en ter voorbereiding van een practicum.

Nederlands

Praktische tools voor de creatie van nieuw leermateriaal

De meeste docenten gebruiken nog altijd presentaties tijdens hoorcolleges. Slides die ze ook opladen naar Minerva via de module Documenten. Maar ook het gebruik van lesopnames en video zit duidelijk in de lift. In dit artikel helpen we graag onze docenten in hun zoektocht naar goeie applicaties voor het aanmaken van nieuw educatief leermateriaal. Uit de innoversity challenge bleek dat studenten zelf ook vragende partij zijn. Daarom zetten we graag even enkele suggesties op een rijtje.

Nederlands

Oproep: hulp gezocht bij integratie van 3D beelden in website

Het blended learning team zoekt docenten die ervaring hebben met 3D.

Aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen loopt er momenteel een onderwijsinnovatieproject voor het opleidingsonderdeel Anatomie. De Vakgroep Medische Basiswetenschappen wil namelijk haar studenten de leer van botten en skelet (osteologie) bijbrengen via blended learning.

Nederlands