Tips

Ook Arteveldehogeschool implementeert digitalisering en robotisering binnen het onderwijsproces

Op 20 september 2017 werd academiejaar 2017-2018 plechtig geopend aan de Arteveldehogeschool (lid van de AUGent). Digitalisering en robotisering stonden hierbij centraal op de campus Kantienberg. In onderstaand filmpje getuigen zowel docenten als onderwijsondersteuners over enkele succesvolle implementaties van digitalisering in het onderwijsproces.

Achtereenvolgens komen aan bod:

Nederlands

Ondersteunende tool voor labo-practica

Het Broodje Martinnovatie van 18 april 2017 stond volledig in het teken van Labster: een virtueel labo waar studenten op eigen tempo, plaats en tijdstip heel wat labotechnieken kunnen aanleren, of leren werken met dure toestellen die niet op elke universiteit fysiek beschikbaar zijn. Idealiter oefent de student zelfstandig enkele scenario's in na afloop van een theoretisch hoorcollege en ter voorbereiding van een practicum.

Nederlands

Praktische tools voor de creatie van nieuw leermateriaal

De meeste docenten gebruiken nog altijd presentaties tijdens hoorcolleges. Slides die ze ook opladen naar Minerva via de module Documenten. Maar ook het gebruik van lesopnames en video zit duidelijk in de lift. In dit artikel helpen we graag onze docenten in hun zoektocht naar goeie applicaties voor het aanmaken van nieuw educatief leermateriaal. Uit de innoversity challenge bleek dat studenten zelf ook vragende partij zijn. Daarom zetten we graag even enkele suggesties op een rijtje.

Nederlands

Praktijkverhalen met team based learning aan de UGent (deel 1)

Op 12 juni 2014 organiseerde de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen een interactieve workshop rond team based learning (TBL).

Evelien Opdecam over TEAM (Together Everyone Achieves More)

Evelien Opdecam heeft onderzoek gedaan naar TBL voor het vak Accounting B (faculteit EB). Wat zijn de voor- en nadelen van zowel team-based leren als lecture-based leren? Hoe ervaren de studenten deze werkvorm? Is er een impact op de score van de studenten? En vooral, hoe organiseer je team-based leren als docent?

Nederlands