Puntenboek

Hoe kan ik opdrachten elektronisch laten indienen door studenten?

Deze week lanceren we elke dag een tip rond de werking van Minerva. Zaken die voor ontwikkelaars misschien intuïtiever aanvoelen dan voor jullie, onze gebruikers.

In deze tweede tip bespreken we de ideale werkwijze om opdrachten elektronisch te laten indienen door studenten. Sinds de Minerva update van juli 2015 raden we hiervoor een score-element van het type Dropbox binnen de module Puntenboek aan. De ingediende opdrachten komen dan automatisch in de tab "Ontvangen bestanden" van elke cursusbeheerder binnen de module Dropbox.

Nederlands

Minerva update juli 2015

Dankzij de Minerva update van juli 2015 loste het ICTO team een aantal bugfixes op en bracht daarnaast ook een aantal (zichtbare en minder zichtbare) functionele verbeteringen aan.

Documenten uploaden

Zowel in Documenten (ook de groepsdocumenten in de Groepen functionaliteit), in Dropbox als in Studentenpublicaties heeft ICTO een nieuwe upload functionaliteit geïntroduceerd die in een pop up venster verschijnt en waarmee u:

Nederlands

Webklassen, een interessante format voor een betere match tussen studiekiezers en gekozen opleiding?

In februari 2016 start de faculteit Letteren en Wijsbegeerte met webklassen gericht op studiekiezers uit het middelbaar onderwijs. Dit onderwijsinnovatieproject heeft als primaire bedoeling “het beter matchen van studiekiezer en gekozen opleiding zodat het uitvallen van eerstejaarsstudenten wegens een verkeerde studiekeuze zo goed mogelijk kan worden tegengegaan.”

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: kan flipping the classroom ook zonder filmpjes?

Toen prof. dr. Stefaan Cottenier (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) besloot om zijn hoorcolleges om te vormen naar het flipped classroom model lag de nadruk in de beginfase “misschien wat te eenzijdig op eigengemaakt videomateriaal”. Het gevaar bestaat dat dit voor sommige docenten een te hoge drempel vormt om met deze succesvolle werkvorm aan de slag te gaan.

Nederlands

Bekijk de opnames van de Minerva roadshows

Voor de Minerva-lesgevers:

Ongetwijfeld gaat u als lesgever de komende zomermaanden gebruiken om uw Minerva-cursussen van volgend academiejaar voor te bereiden. Als u binnen uw faculteit één van de Minerva roadshows gevolgd heeft zal u zeker hebben laten inspireren. Als u niet aanwezig kon zijn, geen nood! Twee van de sessies zijn opgenomen. U kan hieronder bekijken of ondermeer het puntenboek, leerpaden of portfolio tools zijn die voor u nuttig kunnen zijn:

Nederlands