Puntenboek

Hoe ken ik alleen opdrachten toe aan studenten die officieel ingeschreven zijn voor mijn opleidingsonderdeel?

In Minerva kan je via de module Puntenboek opdrachten aanmaken (bv. een werkstuk indienen via de module Dropbox). Daarbij is het mogelijk om aan te geven dat de opdracht bedoeld is voor "iedereen" of "een selectie van gebruikers en/of groepen". Het gebeurt al eens dat er medelesgevers of andere studenten (die niet officieel ingeschreven zijn voor je cursus) in de doelgroep van een opdracht belanden. Dit is vervelend bij de toekenning van punten en/of feedback, en helemaal onwenselijk als het peer review opdrachten betreft.

Nederlands

Examencijfers uit Minerva en MCE overbrengen naar Oasis

Zoals altijd moeten de examencijfers van elke cursus in OASIS worden ingevuld. Vanaf deze zittijd bieden de Minerva-en OASIS-teams u een nieuwe functionaliteit waarmee u snel en eenvoudig eindscores van een cursus uit het Minerva-Puntenboek kan opladen in OASIS. Dit kan voortaan in een paar stappen. Gedaan met het intensieve en delicate samenvoegen van Excel-bestanden! Eerst maakt u via het Minerva-Puntenboek een momentopname van de eindscores die u eenvoudig kan binnenhalen in Oasis.

Nederlands

Hoe kan ik opdrachten elektronisch laten indienen door studenten?

Deze week lanceren we elke dag een tip rond de werking van Minerva. Zaken die voor ontwikkelaars misschien intuïtiever aanvoelen dan voor jullie, onze gebruikers.

In deze tweede tip bespreken we de ideale werkwijze om opdrachten elektronisch te laten indienen door studenten. Sinds de Minerva update van juli 2015 raden we hiervoor een score-element van het type Dropbox binnen de module Puntenboek aan. De ingediende opdrachten komen dan automatisch in de tab "Ontvangen bestanden" van elke cursusbeheerder binnen de module Dropbox.

Nederlands

Minerva update juli 2015

Dankzij de Minerva update van juli 2015 loste het ICTO team een aantal bugfixes op en bracht daarnaast ook een aantal (zichtbare en minder zichtbare) functionele verbeteringen aan.

Documenten uploaden

Zowel in Documenten (ook de groepsdocumenten in de Groepen functionaliteit), in Dropbox als in Studentenpublicaties heeft ICTO een nieuwe upload functionaliteit geïntroduceerd die in een pop up venster verschijnt en waarmee u:

Nederlands

Webklassen, een interessante format voor een betere match tussen studiekiezers en gekozen opleiding?

In februari 2016 start de faculteit Letteren en Wijsbegeerte met webklassen gericht op studiekiezers uit het middelbaar onderwijs. Dit onderwijsinnovatieproject heeft als primaire bedoeling “het beter matchen van studiekiezer en gekozen opleiding zodat het uitvallen van eerstejaarsstudenten wegens een verkeerde studiekeuze zo goed mogelijk kan worden tegengegaan.”

Nederlands