Onderwijsinnovatie

Virtual Reality en het belang van belevingsgericht onderwijs

Gisteren vond de "Inspiratiemiddag onderwijsinnovatie: op welke trends zet je in?" plaats bij Surf in Utrecht. De vijf winnaars van de Innovation challenge 2016 kwamen hierbij hun project toelichten. Vier winnende onderwijsinnovatieprojecten hadden virtuele realiteit als rode draad. Daarom staan we in dit artikel even stil bij de vraag op welke manier deze technologie positief kan bijdragen aan de leerervaring en het leerrendement van studenten.

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: proefperiode webklassen FLW (erg) positief onthaald

Vanaf maandag 1 februari 2016 organiseert de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (FLW) gedurende 4 weken enkele online lessenreeksen voor leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs. Na de positieve reacties op de proefperiode in oktober 2015 denkt de FLW nu al aan een uitbreiding van het project in al haar opleidingen.

Nederlands

Onderwijsinnovatie: 1e lunchmeeting

Deze middag kwamen we een eerste keer samen voor een informele onderwijsinnovatielunch.

Doelstelling

Bedoeling is om:

  • elke 2 maanden samen te komen met een groep onderwijsondersteuners van de faculteiten en centrale diensten van de (A)UGent
  • ervaringen, literatuur, tips, ... uit te wisselen om de interne werking, communicatie en ondersteuning continu te verbeteren.

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die vandaag aan bod kwamen zijn:

Nederlands