MOOCs

Does Ghent University need MOOCs?

Vrijdag 21 oktober 2016 gaf Prof. Stefaan Cottenier een seminarie met de ietwat provocerende titel "Does Ghent University need MOOCs?" binnen de vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen (TW10). Hiermee wou Stefaan "enkele MOOC-strootjes in de groep wil gooien om te zien hoe een neutraal testpubliek daar op reageert" en de verwachtingen/opinies rond MOOCs in kaart te brengen aan de UGent.

Nederlands

In de media: Vlaamse universiteiten dreigen tweederangs te worden (De Tijd)

Vrijdag 30/10/2015 verscheen in De Tijd een interessant artikel "Vlaamse universiteiten dreigen tweederangs te worden".

Centraal staat het standpunt van Pierre Dillenbourg, een Belgische expert in online leren, dat het "de Vlaamse universiteiten ontbreekt aan een digitale strategie waardoor ze internationaal achterop dreigen te raken".

In het artikel getuigt ook onze collega Jolien Coenraets over het gebruik van een MOOC in haar vak over ondernemerschap.

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: Stefaan Cottenier schakelt over van hoorcollege naar flipped classroom (update)

In een flipped classroom worden de typische elementen van een traditionele les omgedraaid. De studenten verwerken de basiskennis zelfstandig voorafgaand aan de les. Daardoor komt er tijdens de les meer ruimte vrij voor interactie en vraaggestuurd leren. De studenten zijn tijdens de les merkbaar actiever en meer geëngageerd, en ze worden uitgedaagd om die basiskennis breder toe te passen.

Nederlands

MOOC over lesgeven aan de universiteit

In de MOOC 'University teaching 101' leer je in 6 weken vanalles bij over het lesgeven op de universiteit. Er worden verschillende pedagogische principes uitgelegd, maar je krijgt ook informatie over hoe je de lessen moet opbouwen en hoe je de aandacht van de studenten houdt.

Als kers op de taart is er uiteraard ook een stuk over online lesgeven en leren.

Nederlands