MOOC

Infosessie over ontleenbare multimedia aan de UGent

Op vrijdag 2 maart 2018 gaf Frédéric Bruynings een infosessie over ontleenbare multimedia bij DICT. Doelgroep was de UGent community die MOOCs willen ontwikkelen. Zowel DICT als DOWA ontlenen namelijk (gratis) heel wat media voor de creatie van videomateriaal in het kader van blended learning en MOOCs.

We delen graag de slides met de hele UGent community.

Presentatie

Nederlands

15 MOOC projecten financieel ondersteund in 2018

De onderwijstip UGent Mooc-projecten 2018 lijst 15 MOOC-projecten op die de UGent in 2018 financieel zal ondersteunen. Dit is het resultaat van een competitieve aanvraag in het najaar van 2017.

Er werden 2 grote MOOC-projecten (waarin een volledige MOOC van 3 ECTS-punten ontwikkeld wordt) en 13 kleine MOOC-projecten (waarin één of twee modules uit een cursus naar een MOOC omgezet worden) geselecteerd.

Nederlands

Oproep MOOC-projecten 2017 - deadline 31 oktober 2017

De UGent wil meer zichtbaar worden op het terrein van online cursussen voor een ruim nationaal of internationaal publiek, de zogenaamde Massive Open Online Courses of MOOCs.

Om bottom-up initiatieven hieromtrent aan te moedigen, is voor een aantal pioniersprojecten financiële ondersteuning beschikbaar. Hiervoor worden twee oproepen gedaan, in 2017 en 2018. Er is ruimte voor twee projecten van maximaal 50.000 euro, en tien projecten van maximaal 10.000 euro.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 31 oktober 2017.

Nederlands

UGent lanceert mini-Mooc over MOOCs

Op de onderwijsdag van dinsdag 23 mei 2017 lanceerde prof. Stefaan Cottenier een mini-MOOC over MOOCs. Dit was de eerste publiek zichtbare stap van het MOOC-actieplan van de UGent.

De mini-MOOC wil onze lesgevers op een laagdrempelige manier uitnodigen om te onderzoeken wat MOOCs voor hun onderwijs kunnen betekenen. Op een genuanceerde manier, en met de focus op wat praktisch haalbaar is voor jou als lesgever.

Het doorlopen van de mini-MOOC vraagt 1 tot 2 uur tijd. Op het einde ontvang je een persoonlijk certificaat.

Nederlands

Does Ghent University need MOOCs?

Vrijdag 21 oktober 2016 gaf Prof. Stefaan Cottenier een seminarie met de ietwat provocerende titel "Does Ghent University need MOOCs?" binnen de vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen (TW10). Hiermee wou Stefaan "enkele MOOC-strootjes in de groep wil gooien om te zien hoe een neutraal testpubliek daar op reageert" en de verwachtingen/opinies rond MOOCs in kaart te brengen aan de UGent.

Nederlands

In de media: Vlaamse universiteiten dreigen tweederangs te worden (De Tijd)

Vrijdag 30/10/2015 verscheen in De Tijd een interessant artikel "Vlaamse universiteiten dreigen tweederangs te worden".

Centraal staat het standpunt van Pierre Dillenbourg, een Belgische expert in online leren, dat het "de Vlaamse universiteiten ontbreekt aan een digitale strategie waardoor ze internationaal achterop dreigen te raken".

In het artikel getuigt ook onze collega Jolien Coenraets over het gebruik van een MOOC in haar vak over ondernemerschap.

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: Stefaan Cottenier schakelt over van hoorcollege naar flipped classroom (update)

In een flipped classroom worden de typische elementen van een traditionele les omgedraaid. De studenten verwerken de basiskennis zelfstandig voorafgaand aan de les. Daardoor komt er tijdens de les meer ruimte vrij voor interactie en vraaggestuurd leren. De studenten zijn tijdens de les merkbaar actiever en meer geëngageerd, en ze worden uitgedaagd om die basiskennis breder toe te passen.

Nederlands

MOOC over lesgeven aan de universiteit

In de MOOC 'University teaching 101' leer je in 6 weken vanalles bij over het lesgeven op de universiteit. Er worden verschillende pedagogische principes uitgelegd, maar je krijgt ook informatie over hoe je de lessen moet opbouwen en hoe je de aandacht van de studenten houdt.

Als kers op de taart is er uiteraard ook een stuk over online lesgeven en leren.

Nederlands