Lesopnames

Rapport multimediabevraging ICTO

De afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) lanceerde tussen 6 en 20 maart 2017 een korte bevraging rond het gebruik van video in het hoger onderwijs. ICTO wou op deze manier een beter zicht krijgen op de interesse voor en de meningen over enkele “innoverende” videotoepassingen in het kader van universitair onderwijs.

We telden in totaal 3853 deelnemers aan deze bevraging:

Nederlands

Tijdelijk problemen bij het verwerken en raadplegen van lesopnames (update 2)

Update 2:
Omwille van de aanhoudende problemen bij het bekijken van lesopnames op piekperiodes tijdens de dag willen we graag als tip meegeven dat ook het downloaden van lesopnames mogelijk is. Zo kan je lesopnames downloaden op kalme momenten (de ochtend bijvoorbeeld) en bekijken op je eigen PC. Via de actieknoppen ( zie http://icto.ugent.be/nl/node/7771, 2de icoontje rechts ) kan je een opname opslaan.
Hier kan je kiezen om afzonderlijk de presentatie of presenter video stream te downloaden. We werken nog steeds aan een zo spoedig mogelijke oplossing. 
Update 1:
Nederlands

Tips & tricks rond lesopnames aan de UGent

De afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) lanceerde tussen 6 en 20 maart 2017 een bevraging rond het gebruik van video in het hoger onderwijs. We telden in totaal 3853 deelnemers aan deze bevraging, waar onder 3810 studenten. De UGent bekijkt momenteel intern op welke manier het videobeleid aan onze onderwijsinstelling eventueel bijgestuurd kan en/of moet worden op basis van jullie antwoorden.

Nederlands

Extra apparatuur voor lesopnames of digitaal bord nodig op uw campus?

Zoals eerder aangekondigd springt ICTO in bepaalde gevallen financieel bij voor de plaatsing van lesopnameapparatuur en smartboards op uw locatie. Een aantal faculteiten gingen al in op dit aanbod. Zo worden binnenkort een 5tal nieuwe leszalen en auditoria uitgerust met een capture agent. Onder meer op de campus UZ, Ledeganck en de Aula.

Interesse?

Contacteer vrijblijvend het team Multimedia voor meer details!

Verwante pagina's

Nederlands