Kennisclips

Office Mix wordt geïntegreerd binnen PowerPoint 2016

Sinds 1 januari 2018 is het niet langer mogelijk om Office Mix te downloaden. Als u deze add-in voor PowerPoint reeds installeerde voor 1 januari 2018, dan kunt u deze functionaliteit nog gebruiken tot 1 mei 2018. Daarna zal Office Mix verdwijnen als invoegtoepassing van PowerPoint en opgaan in PowerPoint.

Via Office Mix is/was het onder meer mogelijk om:

Nederlands

Tips & tricks rond lesopnames aan de UGent

De afdeling Onderwijstechnologie (ICTO) lanceerde tussen 6 en 20 maart 2017 een bevraging rond het gebruik van video in het hoger onderwijs. We telden in totaal 3853 deelnemers aan deze bevraging, waar onder 3810 studenten. De UGent bekijkt momenteel intern op welke manier het videobeleid aan onze onderwijsinstelling eventueel bijgestuurd kan en/of moet worden op basis van jullie antwoorden.

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: kan flipping the classroom ook zonder filmpjes?

Toen prof. dr. Stefaan Cottenier (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) besloot om zijn hoorcolleges om te vormen naar het flipped classroom model lag de nadruk in de beginfase “misschien wat te eenzijdig op eigengemaakt videomateriaal”. Het gevaar bestaat dat dit voor sommige docenten een te hoge drempel vormt om met deze succesvolle werkvorm aan de slag te gaan.

Nederlands