Gamification

Virtual Reality en het belang van belevingsgericht onderwijs

Gisteren vond de "Inspiratiemiddag onderwijsinnovatie: op welke trends zet je in?" plaats bij Surf in Utrecht. De vijf winnaars van de Innovation challenge 2016 kwamen hierbij hun project toelichten. Vier winnende onderwijsinnovatieprojecten hadden virtuele realiteit als rode draad. Daarom staan we in dit artikel even stil bij de vraag op welke manier deze technologie positief kan bijdragen aan de leerervaring en het leerrendement van studenten.

Nederlands

Educatieve games wekken nieuwsgierigheid en bereiken initieel leereffect

Het leereffect van educatieve games bij het verwerven van een vreemde taal is beperkt, maar ze verhogen wel de motivatie van leerlingen, zo blijkt uit onderzoekers van de UGent en iMinds.

Lees het volledige persbericht "Games verhogen de interesse, klassikale les vergroot de kennis" van de UGent

Nederlands