Flipped classroom

Hoe organiseer je een team based learning activiteit?

Team based learning (TBL) is een activerende werkvorm waarin studenten in kleine groepen kennis en vaardigheden ontwikkelen die van cruciaal belang zijn in het latere praktijkleven. Op deze manier leren studenten vooral de theoretische kennis toepassen, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, ...

Ontwerpprincipes

TBL is gericht op:

Nederlands

Peer assessment en peer feedback op een goede manier inzetten in online of blended onderwijs

In onderstaande uitgave van Surf, een ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland, vindt u een aantal inspirerende good practices, leest u wat er op het gebied van onderzoek plaats vindt en voor welke keuzes instellingen komen te staan als zij peer feedback willen laten ondersteunen door techniek en tools.

Nederlands

Tips om het leren buiten de contactmomenten te ondersteunen

In het flipped classroom model krijgen studenten tijdens contactmomenten ruimte om actief aan de slag te gaan. Buiten contactmomenten worden studenten verwacht zelfstandig met de leerstof bezig te zijn. Voor veel studenten is dit niet vanzelfsprekend. Zij blijven begeleiding en feedback van hun lesgever nodig hebben. Denk daarom goed na over hoe je dit kan opvolgen en welke soort begeleiding je de studenten zal bieden.

Tips

Nederlands