Ephorus

De impact van werkstukken in 2e zittijd op plagiaatdetectie

Het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld een Bachelor- of Masterproef in 2e zittijd een hoge plagiaatscore zal geven omdat het werkstuk uit 1e zittijd zich al in de Ephorus databank bevindt. Dit is op te lossen door de versie uit de 1e zittijd van deze student uit te vinken bij het raadplegen van het Ephorus rapport. Zo beïnvloedt deze vorige versie de plagiaatscore niet...

Nederlands