Blended learning

10 tips for better blends

Overview

  1. Don’t jump to solutions – start with a sound analysis
  2. Try to stop the subject expert and the client dictating the solution
  3. Focus on performance, not knowledge
  4. Don’t overdo the self-study
  5. Build in lots of opportunities to practise new skills
  6. Use guided discovery to get across the big ideas
  7. Keep a balance between the synchronous and asynchronous
  8. Keep all ideas about technology out of your mind until you’ve fixed on a suitable method
English

Ook Arteveldehogeschool implementeert digitalisering en robotisering binnen het onderwijsproces

Op 20 september 2017 werd academiejaar 2017-2018 plechtig geopend aan de Arteveldehogeschool (lid van de AUGent). Digitalisering en robotisering stonden hierbij centraal op de campus Kantienberg. In onderstaand filmpje getuigen zowel docenten als onderwijsondersteuners over enkele succesvolle implementaties van digitalisering in het onderwijsproces.

Achtereenvolgens komen aan bod:

Nederlands

Praktijkvoorbeeld: zomercursus UCT voor 120 buitenlandse studenten neerlandistiek

In de zomer van 2016 lanceerde het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent een nieuwe zomercursus in Zephyr: UCT - TZN - Digitaal voorbereidingstraject Taalunie Zomercursus Nederlands. Dit digitaal voorbereidingstraject, gericht op 120 buitenlandse studenten neerlandistiek, werd ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Taalunie.

Nederlands