Blended learning

Slimme oplossingen om je blend verder te optimaliseren

Onderzoeksbureau RISBO (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft een vergelijkend onderzoek gevoerd rond de wijze van stimuleren en faciliteren van online en blended learning in het hoger onderwijs. De bevindingen werden op 20 september 2017 verduidelijkt op een SURF bijeenkomst. De betrokken onderwijsinstellingen waren de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Saxion, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft.

Nederlands

Ook Arteveldehogeschool implementeert digitalisering en robotisering binnen het onderwijsproces

Op 20 september 2017 werd academiejaar 2017-2018 plechtig geopend aan de Arteveldehogeschool (lid van de AUGent). Digitalisering en robotisering stonden hierbij centraal op de campus Kantienberg. In onderstaand filmpje getuigen zowel docenten als onderwijsondersteuners over enkele succesvolle implementaties van digitalisering in het onderwijsproces.

Achtereenvolgens komen aan bod:

Nederlands

Hoe organiseer je een team based learning activiteit?

Team based learning (TBL) is een activerende werkvorm waarin studenten in kleine groepen kennis en vaardigheden ontwikkelen die van cruciaal belang zijn in het latere praktijkleven. Op deze manier leren studenten vooral de theoretische kennis toepassen, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, ...

Ontwerpprincipes

TBL is gericht op:

Nederlands

Peer assessment en peer feedback op een goede manier inzetten in online of blended onderwijs

In onderstaande uitgave van Surf, een ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland, vindt u een aantal inspirerende good practices, leest u wat er op het gebied van onderzoek plaats vindt en voor welke keuzes instellingen komen te staan als zij peer feedback willen laten ondersteunen door techniek en tools.

Nederlands

Tips om het leren buiten de contactmomenten te ondersteunen

In het flipped classroom model krijgen studenten tijdens contactmomenten ruimte om actief aan de slag te gaan. Buiten contactmomenten worden studenten verwacht zelfstandig met de leerstof bezig te zijn. Voor veel studenten is dit niet vanzelfsprekend. Zij blijven begeleiding en feedback van hun lesgever nodig hebben. Denk daarom goed na over hoe je dit kan opvolgen en welke soort begeleiding je de studenten zal bieden.

Tips

Nederlands