Ga aan de slag met digitale leermiddelen

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonOp deze pagina vind je tal van (links naar) digitale leermiddelen die je kan inzetten om je keuze van werk- en evaluatievormen digitaal vorm te geven.

Sommige applicaties kunnen de mogelijkheden van onze Minerva leeromgeving perfect aanvullen. Andere applicaties overlappen dan misschien weer met bepaalde functionaliteit binnen Minerva. In dat laatste geval raden we toch Minerva aan als u bv. gebruikersbeheer belangrijk vindt.

Instructie

 1. een visueel aantrekkelijke presentatie maken
 2. een hoorcollege (laten) opnemen
 3. een les op afstand geven via videoconferenties:
 4. het scherm van je computer opnemen (screencasts en/of slidecasts)
 5. met de hand geschreven tekst en gesproken uitleg opnemen (pencasts)
 6. een geanimeerde video maken
 7. een demonstratie van vaardigheden (in een practicum, van veldwerk, ...) opnemen
 8. een leerpad, website, blog, ... maken
 9. posters, infographics, diagrammen, flowcharts, ... maken
 10. wordclouds maken
 11. afbeeldingen verrijken met rich media links
 12. tijdlijnen verrijken met multimedia
 13. wereldkaarten verrijken met multimedia
 14. mindmaps maken
 15. 3D visualisaties gebruiken
 16. videomateriaal monteren
 17. peer instructie
 18. ...

Interactie

 1. Geef studenten feedback via een webconferentie
 2. Voeg vragen toe op specifieke momenten in een video om het begrip ervan bij de student te toetsen
 3. Voeg notities toe aan of geef commentaar bij een video in het kader van feedback, zelfreflectie, video-observaties, ...
 4. Pols voor de les naar de (voor)kennis van studenten
 5. Pols tijdens de les naar de (voor)kennis van studenten
 6. Antwoorden op een online (prik)bord
 7. Peer instructie
 8. Stemmen via stembakjes
 9. Stemmen via online student response systemen
 10. ...

Opdrachten

 1. Geef een presentatie
 2. Geef peer feedback
 3. Documenteer een portfolio aan de hand van een website, blog, ...
 4. Storytelling als alternatief voor klassieke (schrijf)opdrachten
 5. Beschrijf je conclusies aan de hand van een poster, infographic, ...
 6. Beschrijf een evolutie aan de hand van een tijdlijn met multimedia
 7. Maak flashcards om jezelf te testen
 8. Observeer de vaardigheden van een medestudent (om andere studenten te beoordelen met feedback en/of scores)
 9. Voeg notities toe aan of geef commentaar bij een video in het kader van feedback, zelfreflectie, video-observaties, ...
 10. Maak een videoverslag
 11. Neem een interview af
 12. Laat studenten zelf een bepaalde vaardigheid demonstreren, een bepaald onderwerp uitleggen in een kennisclip, een animatiefilm om een abstract concept visueel voor te stellen, … Zie het webartikel Student-generated video voor meer inspiratie.
 13. Laat studenten zelf vragen bedenken. Zo leer je hen op een andere manier naar de leerstof kijken, de hoofdzaken van bijzaken scheiden, nadenken over een goede verwoording van de vraag, plausibele doch foutieve antwoordopties bedenken, …
 14. ...

Samenwerking

 1. Peer instructie
 2. Peer feedback
 3. Samen online brainstormen op een virtueel bord
 4. Samen online discussies voeren in een forum
 5. Samen online argumenteren én beslissen
 6. Samen online schrijven aan nieuwe documenten
 7. Samen online documenten & video annoteren
 8. Hulpmiddelen voor studenten om de groepswerking te faciliteren
 9. ...

Vergeet ook Office365 niet!

Liever een app?