Pas bestaande leermaterialen en -activiteiten aan. Of ontwikkel nieuwe.

Printvriendelijke pagina

Icon designed by Eucalyp from FlaticonIn een flipped classroom is kwaliteitsvol studiemateriaal van groot belang. Het studiemateriaal dient inhoudelijk en didactisch van goede kwaliteit te zijn zodat studenten er zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan. Zorg er ook voor dat studiemateriaal tijdig beschikbaar en toegankelijk is voor alle studenten.

Aanpassen of nieuw ontwikkelen?

Deze quick start guide helpt u om te kunnen kiezen tussen:

  • het aanpassen van bestaande leermaterialen en -activiteiten
  • het ontwikkelen van nieuwe leermaterialen en -activiteiten

Richtlijnen om jouw leermateriaal - en activiteiten aan te passen

Screen de kwaliteit van je leermateriaal met behulp van onderstaande richtlijnen (Bron: Howest Dienst Onderwijs).

  • richtlijnen met een uitroepteken zijn 'must haves'
  • richtlijnen met een opgestoken duim zijn 'nice to haves'

 

<< Ga terug naar Stel een team samen

>> Ga naar Ga aan de slag met digitale leermiddelen